examentraining
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Errata

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om alle producten foutloos af te leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Hieronder vind je de errata voor de uitgaven van 2018-2019 waarin toch wat onjuistheden zijn geslopen.

Examenbundel 2018-2019, havo aardrijkskunde

blz. 249: In de titel staat havo wiskunde B. Dit moet zijn havo aardrijkskunde. De informatie op deze bladzijde is wel gewoon bestemd voor havo aardrijkskunde.

Examenbundel 2018-2019, havo economie

blz. 265: Hier staat bij bron 1 en bron 2 twee keer hetzelfde figuur afgebeeld. Hieronder staat de juiste figuur behorende bij bron 2.

Examenbundel 2018-2019, havo Engels

blz. 216: Bij opdracht 37 ontbreekt zin e. De volgende zin had er ook nog moeten staan:

e             writers spell words differently and their versions could enter common usage

Examenbundel 2018-2019, havo natuurkunde

blz. 217: Hier staat twee keer hetzelfde figuur afgebeeld. Hieronder staan de juiste figuren vermeld.

Examenbundel 2018-2019, vwo biologie

Op blz. 89, boven opgave 9 ontbreekt een tekst. Daardoor kunnen drie opgaven van hoofdstuk Evolutie niet gemaakt worden.

Dit is de ontbrekende tekst:


In de loop van een etmaal daalt de concentratie glucose in het medium: halverwege de dag ontstaat er als het ware een hongersnood voor de bacteriën. Het door Lenski gebruikte voedingsmedium bevat naast glucose ook een overmaat aan citroenzuur, dat in de regel onder aerobe omstandigheden niet door E. coli gebruikt kan worden als energiebron. Doordat de buisjes constant geschud worden, is er altijd voldoende zuurstof in het medium. In de 33.000ste generatie bleek een van de cellijnen een grote hoeveelheid van een E. coli variant te bevatten die wél onder aerobe omstandigheden citroenzuur kan gebruiken. Deze variant wordt Cit+ genoemd. De Cit+-variant was al in de 31.500ste generatie ontstaan. 


Examenbundel 2018-2019, vwo Nederlands

- In Examen 2017-I Tekst 2 is regel 82 weggevallen. Hier kun je de volledige tekst downloaden.

- In de inhoudsopgave van deel 2 staat een verkeerd jaartal bij oefenexamen 1. Oefenexamen 1 is samengesteld uit de examenteksten van 2014-I, 2009-II en 2003-I.

Examenbundel 2018-2019, vwo scheikunde

blz. 221: De nummering van de hints bij examen 2017-I klopt niet. Hier vind je de juiste versie.

Examenbundel 2018-2019, vmbo aardrijkskunde

blz. 101: Hier ontbreken de legenda's bij de kaarten. Dit zijn de juiste versies:

bron 10

bron 11

Examenbundel 2018-2019, vmbo nask-1

blz. 274: Hier is een verkeerde grafiek geplaatst. Dit is de juiste versie:

Examenbundel havo, Engels 2019-2020

blz. 44, 45, 80 en 83: Er is een verkeerde link geplaatst naar de taalvaardigheidstest van Dialang. Om de test te kunnen maken, ga je naar de volgende website: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/.