examentraining
Lock Digitale leeromgeving

Errata

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om alle producten foutloos af te leveren. Helaas lukt dit niet altijd. Hieronder vind je de errata voor de uitgaven van 2018-2019 waarin toch wat onjuistheden zijn geslopen.

Examenbundel 2018-2019, havo aardrijkskunde

blz. 249: In de titel staat havo wiskunde B. Dit moet zijn havo aardrijkskunde. De informatie op deze bladzijde is wel gewoon bestemd voor havo aardrijkskunde.

Examenbundel 2018-2019, havo natuurkunde

blz. 217: Hier staat twee keer hetzelfde figuur afgebeeld. Hieronder staan de juiste figuren vermeld.

Examenbundel 2018-2019, vwo Nederlands

- In Examen 2017-I Tekst 2 is regel 82 weggevallen. Hier kun je de volledige tekst downloaden.

- In de inhoudsopgave van deel 2 staat een verkeerd jaartal bij oefenexamen 1. Oefenexamen 1 is samengesteld uit de examenteksten van 2014-I, 2009-II en 2003-I.

Examenbundel 2018-2019, vwo scheikunde

blz. 221: De nummering van de hints bij examen 2017-I klopt niet. Hier vind je de juiste versie.

Examenbundel 2018-2019, vmbo aardrijkskunde

blz. 101: Hier ontbreken de legenda's bij de kaarten. Dit zijn de juiste versies:

bron 10

bron 11

 

 

Direct bestellen