Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Header Examenvoorbereiding 2019

 

Margreet Feenstra is docent Engels, auteur van de examenbundel vmbo-gt/mavo Engels en beheerder en maker van het virtuele leslokaal.

Tien examentips Engels | ThiemeMeulenhoff

10 examentips Engels

  1. Het examen Engels is als volgt opgebouwd: het begint met makkelijke teksten, dan volgen in het midden moeilijker teksten, en het examen eindigt ook weer met gemakkelijkere teksten.  Als je Engels heel lastig vindt, kun je ervoor kiezen eerst de vragen van de makkelijkere begin- en eindteksten te beantwoorden, om daarna de moeilijkere middenteksten te gaan tackelen.
  2. Lees eerst de hele tekst en probeer deze te begrijpen. Ga dan pas naar de vragen. Als je weet waar de schrijver naar toe wil met zijn tekst, is het gemakkelijker de vragen te beantwoorden. Het lijkt misschien tijdrovender om eerst de tekst door te nemen, maar dat is het niet. Bovendien maakt het de kans dat je het goede antwoord geeft groter.
  3. Probeer ook de hele vraag te begrijpen, dus ook alle antwoordalternatieven. Zoek de woorden die je niet kent op.
  4. Je mag een woordenboek gebruiken bij het eindexamen, maar het opzoeken van woordjes kost veel tijd. Zorg ervoor dat je van voldoende Engelse woorden de betekenis kent. Neem in elk geval de basiswoordenlijst (achter in de examenbundel) door en check of je de meeste woorden kent.
  5. Als er bij een tekst maar één vraag staat, lees dan eerst de vraag door. Dan weet je waar je op moet letten.
  6. Je hebt ongeveer 3 minuten (inclusief het lezen van de tekst) om een vraag te beantwoorden.  Dat is niet lang. Hou je tijd in de gaten bij het examen. En besteed niet te veel tijd aan een tekst  of vragen die je helemaal niet begrijpt. Ga dan naar de volgende vraag of tekst. Als je tijd over hebt, lees de tekst of beantwoord alsnog de vragen die je moeilijk vond.
  7. Probeer zoveel mogelijk de gedachtegang van de schrijver te volgen en je eigen mening buiten beschouwing te laten.  De vragen bevragen altijd alleen de inhoud van de tekst.
  8. Vul altijd een antwoord in op het antwoordblad. Laat nooit een plek open. Ook open vragen zijn soms te beantwoorden, omdat er – bijvoorbeeld –- naar het nummer van een alinea wordt gevraagd. Niet geschoten is altijd mis!
  9. Schrijf leesbaar voor je docent en de tweede corrector. Formuleer helder en transparant je antwoord bij open vragen.
  10. Meerkeuze-invulvragen met signaalwoorden (however, therefore, consequently, etc, enzovoort) zijn over het algemeen de moeilijkste vragen van het examen. Neem de signaalwoorden (in de examenbundel) goed door en onthoud welke functie (tegenstelling, aanvulling, conclusie) ze hebben.
Banner examens bol.com

Slagen doe je met examenbundel, samengevat en examenidioom

Bestel bij Bol.com