Hulp bij inloggen     winkelwagen

De voordelen van 200% Economie voor het vmbo

Met 200% Economie voor het vmbo ervaren leerlingen dat economie meer is dan percentages en moeilijke begrippen. Deze lesmethode is volledig gericht op de belevingswereld van vmbo-leerlingen en gaat daarmee verder dan iedere andere lesmethode.

Vraag een beoordelingspakket aan

Activerende didactiek

Vmbo-leerlingen zijn graag actief bezig. Kijken, lezen, opzoeken, ontdekken, doen en een uitdaging staan daarom centraal in elk hoofdstuk, binnen een vaste opdrachtenstructuur. Zo leren jouw leerlingen om zelfstandig te werken, in groepen en individueel.

In elk hoofdstuk en aan het einde van het boek staan rekenhulpen die stap voor stap de rekenvaardigheden uitleggen. Online staan aanvullende en actuele opdrachten en kan jij alle oefenresultaten van je leerlingen inzien.

Geprikkeld in ondernemerschap

Dromen jouw leerlingen van een eigen zaak? 200% Economie voor het vmbo speelt daarop in door onderdelen uit de exameneenheid ‘Arbeid en Productie’ uit te leggen aan de hand van het thema ondernemerschap. Zo plaatst de lesmethode economische theorieën en begrippen in een context die aansluit bij de belevingswereld van jouw leerlingen.

Taal van leerlingen

Van thuis naar de wereld; deze lesmethode heeft een zorgvuldige opbouw. Leerjaar 2 begint dichtbij huis, met onderwerpen als school, bijbaantjes en vrije tijd. In begrijpelijke taal en aansprekende voorbeelden wordt duidelijk gemaakt waar economie over gaat. Daarna zoomen we steeds verder uit naar de ‘economische wereld’. Zo ontdekken jouw leerlingen stap voor stap hoe het is om zelf economische keuzes te maken.

Compleet en toch betaalbaar

200% Economie voor het vmbo is compleet, voldoet aan alle exameneisen, sluit perfect aan op de belevingswereld van vmbo-leerlingen en geeft online een vracht aan nieuwe digitale mogelijkheden. En bewijst ook dat een lesmethode helemaal niet duur hoeft niet zijn.