200% Economie en M&O
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Wat biedt 200% Economie voor de docent?

Om écht te ervaren wat economie is, gaan jouw leerlingen zelf aan de slag. Er zijn verschillende soorten opdrachten, zoals de ontdekopdracht en de praktijkopdracht. De opdrachten kunnen klassikaal, individueel of in groepen worden gemaakt. Jouw leerlingen gaan zelfstandig aan de slag! Het taalgebruik van het lesmateriaal sluit aan op de belevingswereld van de vmbo-leerling. De voorbeelden zijn herkenbaar en realistisch.

200% Economie voor het vmbo besteedt veel aandacht aan ondernemerschap. Een onderwerp dat leerlingen erg aanspreekt en motiveert. Doorlopend in de methode komen rekenvaardigheden aan bod: geïntegreerd in opdrachten, uitgelegd in Rekenhulpen, in interactieve opdrachten en in een rekenparagraaf per hoofdstuk.


Bekijk Rekenhulp

200% economie voor vmbo tip

Differentiëren op niveau

200% Economie voor het vmbo biedt toetsen die zijn ingedeeld op niveau en de onderdelen Kennis, Begrip, Toepassing en Inzicht. Aan de hand van deze taxonomie gebaseerd op Bloom kan je monitoren of jouw leerlingen vooral de kennis kunnen reproduceren of op verschillende niveaus kunnen toepassen en analyseren. Het geeft jou meer inzicht in de ontwikkeling van de vaardigheden van jouw leerlingen. En het geeft je daardoor ook de handvatten om nog gerichter actie te ondernemen.

Je kan ook differentiëren naar niveau. Leerlingen die moeite hebben met het leren van begrippen kan je extra ondersteunen met de Begrippentrainer, de animaties, de puzzels en de extra opdrachten in de digitale leeromgeving. Leerlingen die meer uitdaging zoeken kan je aan het werk zetten met de extra opdrachten, terwijl je ze bijvoorbeeld de Herhaling uit het boek laat overslaan. 

Activeren en motiveren

Bij deze methode hoort een uniek trainingsprogramma; een complete training voor jou op het gebied van vakinhoud en didactiek. Om jou te ondersteunen bij het begeleiden van de vmbo-leerling in het ontdekken en begrijpen van het vak economie. Ook word je met de differentiatie- en variatiemogelijkheden ondersteund bij het activeren en motiveren van jouw leerlingen.
Op de 200% Economie vmbo methodestartpagina staan alle digitale onderdelen die bij de methode horen overzichtelijk bij elkaar. Hier heb je toegang tot de oefenresultaten per klas en per leerling, digiboeken en extra lesmateriaal. Zo kan je zelf bepalen hoe jouw economieles eruitziet. Gratis de methodestartpagina uitproberen? Bestel een proeflicentie.
200% economie voor vmbo overzicht van oefenresultaten

Compleet en aantrekkelijk geprijsd

200% Economie voor het vmbo is 200% compleet. En voldoet natuurlijk aan alle kerndoelen van het examenprogramma vmbo. En dat allemaal voor een wel heel aantrekkelijk prijs. 

Bestel een beoordelingspakket