200% Economie en M&O
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Index

Het speciale katern voor klas 3 havo/vwo ‘Mensen en economie’ behandelt economie net even anders. En in apart katern. Index laat leerlingen meedenken vanuit herkenbare situaties en dilemma's in onze samenleving. Het dwingt ze actief mee te doen. De actuele economische begrippen die ze zo meekrijgen, zijn ook in de bovenbouw nodig. Leerlingen kunnen ook rekenvaardigheden oefenen met een speciaal online programma.

Index koppelt economische begrippen aan de actuele en herkenbare praktijk. Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd actief na te denken over de lesstof. Door deze koppeling onthouden ze de lesstof beter. Index 3 havo/vwo sluit naadloos aan bij de lesstof in de tweede fase. Hierdoor kunnen leerlingen een weldoordachte keuze maken voor het profiel Economie & Maatschappij.

Meer over Index 3 havo/vwo