1
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Wat biedt Salzgitter Heute?

Doorlopende verhaallijn met Tess

De hoofdpersoon in Salzgitter Heute 2e editie is Tess Baumann. Zij woont in Salzgitter, een stad in het midden van Duitsland, en neemt deel aan het tv-programma ‘Der Austausch’. Ze krijgt daarmee de kans om een aantal jaren in Berlijn te zijn en daarom heeft zij voor enkele schooljaren haar eigen familie verruild voor een Berlijns gezin. Ze leert de stad kennen, ontmoet nieuwe vrienden en doet de alledaagse dingen die jongeren van veertien zoal doen, zoals naar school gaan, shoppen en naar de bioscoop gaan.

Volg Tess op Facebook. Ontvang extra lesmateriaal en volg alle ontwikkelingen van haar uitwisseling. De belevenissen van Tess en haar vrienden sluiten aan op de belevingswereld van de leerling. Hierbij is het taalgebruik eigentijds. Het verhaal van Tess spreekt jouw leerlingen daarom zeker aan.

Didactische structuur

Elk hoofdstuk heeft dezelfde transparante opzet. Eerst wordt de basisstof behandeld, waarna de leerling online een proeftoets, een zogenaamde D-toets, maakt. Het studieadvies vertelt welke onderdelen de leerling extra moet oefenen om goed voorbereid te zijn op de eindtoets. Daarnaast sluit elk hoofdstuk af met keuzestof die extra opdrachten biedt.

De opzet van de hoofdstukken is als volgt: 

Story

Ieder hoofdstuk begint met de Story. Dit boeiende verhaal over de belevenissen van Tess in Berlijn vormt de rode draad van de methode. De dialogen in de Story zijn leuk en eigentijds en daardoor voor zowel de leerlingen als de docent bijzonder aansprekend. Bij het onderdeel Story worden de lees- en luistervaardigheden geoefend. Op de methodesite is de audio bij dit onderdeel te beluisteren of te downloaden. Vervolgens maakt de leerling oefeningen in het Arbeitsbuch.

Text

De Text oefent de leesvaardigheid. Elk hoofdstuk bevat één of meerdere korte tekstjes die aansluiten bij het thema van het hoofdstuk. De Duitse teksten zijn ook te beluisteren voor de leerling. De eigentijdse teksten sluiten volledig aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Bovendien zijn het authentieke, Duitse teksten afkomstig uit kranten, tijdschriften en van internet. Bij elke leestekst staan enkele steunwoorden. Deze komen niet terug in het vocabulaire, maar zijn bedoeld om het leesbegrip te vergemakkelijken. Voor vwo-leerlingen en de betere havo-leerlingen zijn er op de website extra teksten te vinden.

Baustelle

De pagina Baustelle in het Textbuch behandelt in ieder hoofdstuk op een gedegen en heldere manier een grammaticaonderdeel. In het Arbeitsbuch staan oefeningen om de geleerde theorie in de praktijk te brengen. Herhaling van de grammaticastof uit vorige hoofdstukken: basisoefeningen, extra opdrachten en verdiepingsopdrachten. Op de website kan de leerling de grammatica die in het hoofdstuk wordt aangeboden extra oefenen. Per oefening krijgt de leerling feedback. Waar nodig wordt hij/zij nog eens verwezen naar de grammaticaregels in het boek. In het Textbuch van Salzgitter heute Plus staat extra stof voor vwo-leerlingen en de betere havo-leerlingen.

Quasselecke

‘Quassel nicht so viel’ zeggen de Duitsers tegen elkaar. ‘Klets niet zo veel’. In deze rubriek, de zogenaamde kletshoek, staan alle Redemittel, zinnen om Duitse gesprekken te voeren. Hier leren leerlingen zinnen spreken die in het Duits veel voorkomen, zodat ze in het Duits een gesprek kunnen voeren.

 • Buchstabensalat: uitleg over de uitspraak.
 • Zungenbrecher: een echte Duitse tongbreker, een speelse manier om moeilijk uit te spreken woorden of zinnetjes te oefenen.
 • Klassensprache: zelf Duits spreken stimuleert leerlingen om de doeltaal als voertaal te gebruiken.
 • Sprich dich aus!: korte dialogen, vaak in de vorm van vragen en antwoorden.
 • Wie sag’ ich es?: Redemittel, zinnen om Duitse gesprekken te voeren.

Dvd/horen

Bij de methode horen twee dvd's met zestien korte filmpjes over het leven van tieners in Duitsland. Bij elk hoofdstuk hoort een filmpje van drie tot vier minuten. Op deze manier wordt de kijk- en luistervaardigheid getraind en krijgt de leerling een goede indruk van het leven in Duitsland. De luistertekst Was höre ich? is makkelijk terug te vinden bij de audio op de methodesite.

(Lese)werkstatt

Elk hoofdstuk sluit af met keuzestof die extra opdrachten biedt: Werkstatt en Lesewerkstatt. Deze taken zijn herkenbaar aan de groene balk en het blauwe ruitjespapier.

 • Werkstatt: Ieder even hoofdstuk sluit af met de Werkstatt: de werkplaats. Dit is een verrassende taak die aansluit bij de basisstof. Deze wordt meestal door leerlingen samen gemaakt.
 • Lesewerkstatt: Ieder oneven hoofdstuk sluit af met de Lesewerkstatt. Dit is een combinatie van een Duitse leestekst met een taak.
 
 

Grammatica

De pagina ‘Baustelle’ in het Textbuch behandelt in ieder hoofdstuk op een gedegen en heldere manier een grammaticaal onderdeel. In het Textbuch staat extra stof voor vwo-leerlingen ‘Salzgitter heute plus’. In het Arbeitsbuch staan oefeningen om de geleerde theorie in praktijk te brengen:

 • herhaling van de grammatica uit vorige hoofdstukken
 • basisoefeningen
 • extra opdrachten
 • verdiepingsopdrachten

In het Arbeitsbuch staan de hoofdstukonderdelen in de marge aangegeven. Dankzij tabbladen zijn deze ook in het Textbuch makkelijk te vinden. 

Zelf het arrangement samenstellen

Kies zelf hoe digitaal je wilt werken. Van aanvullende digitale ondersteuning bij de boeken, een digitaal lesboek of volledig digitaal werken. Alles is mogelijk. Wanneer je kiest voor volledig digitaal, kunnen jouw leerlingen in de online leeromgeving de theorie digitaal verwerken.

Salzgitter-heute