Palet
Hulp bij inloggen     winkelwagen
Palet biedt een ruime keuze aan lesmateriaal voor alle leerjaren en alle niveaus.

Bestel een beoordelingspakket

Palet Mono
Ieder Palet Mono-magazine heeft een herkenbare opbouw. In elk magazine is er aandacht voor de technische aspecten en geschiedenis van kunstvormen, de professionals en de rol van de toeschouwer. De invulling van de rubrieken is afgestemd op de kunstvorm. Elk magazine kent bijbehorend, geïntegreerd dvd- of videomateriaal.

Palet Junior
Met Palet Junior zet je de eerste stappen op weg naar een brede oriëntatie op kunst en cultuur in de onderbouw. Palet Junior verdient een plek in elk serieus CKV-curriculum. De methode is activerend en op meerdere momenten in de onderbouw inzetbaar. Het is te gebruiken door alle kunstvakdocenten.

Palet Junior is specifiek geschreven op de nieuwe kerndoelen voor het leergebied Kunst en Cultuur. Het legt de basis voor kijken, presenteren, culturele activiteiten, het kunstdossier en reflectie en smaakontwikkeling. In een aparte module van ongeveer vijftien slu de basis voor een samenhangende en vakoverstijgende introductie op kunst en cultuur.

Palet CKV voor het vmbo
Palet CKV voor het vmbo is al meerdere jaren succesvol. Inmiddels is de 3e editie van de methode beschikbaar, maar ook de 2e editie is op school nog volop in gebruik. Wil je gaan werken met Palet CKV voor het vmbo? Dan raden wij uiteraard de meest actuele 3e editie aan.

Palet CKV voor de tweede fase
Het Palet basisboek voor de tweede fase is aangepast aan de wensen van de CKV-docent. Het biedt alle basisinformatie over kunst  en cultuur.

Bekijk de methodewijzer