Hulp bij inloggen     winkelwagen
samen-leren-vernieuwen

Blog: Blended leermiddelen - Hoe vind je de optimale mix?

Een paar jaar geleden was de verwachting dat digitalisering binnen het onderwijs een grote vlucht zou nemen. Wat we nu echter zien is dat de keuze voor volledig digitaal stagneert. Tegelijkertijd kiezen ook steeds minder scholen voor alleen boeken. De aanschaf van ICT naast boeken is wel meer vanzelfsprekend geworden. De vraag naar blended leermiddelen is aan een duidelijke opmars bezig. Meer en meer scholen maken hun eigen mix van digitaal en boeken. Maar voordat je vrij kunt experimenteren om je eigen ideale mix te creëren, is het belangrijk om te weten binnen welke kaders je werkt en welke bewegingsvrijheid en mogelijkheden je werkelijk hebt.


Vernieuwen zonder belemmering

Een groeiend aantal scholen ervaart dat ze na een gemaakte keuze voor leermiddelen meerdere jaren vastzitten aan de gekozen methode of verschijningsvorm (digitaal, boeken). Terwijl dit niet meer het geval hoeft te zijn. Bij veel methodes blijft de invulling tegenwoordig ook na het maken van een keuze flexibel. Je betaalt als school een vaste prijs per leerling per jaar waarvoor docenten een eigen ideale combinatie kunnen inzetten van digitaal en boek. Daarbij gaan de boeken één schooljaar mee en zijn van de leerling, hij mag ze houden. Docenten kunnen elk jaar opnieuw bepalen waar zij het accent willen leggen en wat zij belangrijk vinden en willen integreren in hun les. Fijne bijkomstigheid van een dergelijk model is dat het ook bijdraagt aan financiële voorspelbaarheid.

 

Beheersbaar IT-landschap

Veranderen is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Toch zijn er weinig mensen die graag veranderen. Het is verleidelijk om bij veranderingen en vernieuwingen drempels op te werpen en argumenten te zoeken om alles toch vooral bij het oude (en dus bekende) te laten. Bij het introduceren van blended leermiddelen is dat niet anders. In mijn gesprekken met scholen over dit onderwerp is de complexiteit van het IT-landschap een argument dat regelmatig gebruikt wordt om nog even te wachten met het op grotere schaal inzetten van digitale leermiddelen. ThiemeMeulenhoff werkt echter al langer samen met andere spelers uit de leermiddelenketen om tegemoet te komen aan de wens van scholen om vanuit één leeromgeving methodes op verschillende niveaus aan te kunnen bieden. Blended leermiddelen dragen daarmee juist bij aan een vereenvoudiging van het IT-landschap van een school in plaats van deze complexer te maken.

 

Regie op werk- en leerproces

Een ander relevant punt is het feit dat je als docent bij digitale leermiddelen meer regie kunt voeren op het leerproces van de leerlingen. Dat docenten meer en breder inzicht hebben in de voortgang en prestaties van de leerling, helpt bij het (tijdig) doen van de juiste interventie. Ook zijn er diverse tools beschikbaar om docenten te ondersteunen in hun werkproces. 

Nu we weten wat de kaders zijn voor de inzet van blended leermiddelen, kunnen we gaan kijken hoe je als school komt tot een goede invulling van de eigen leerdoelen, waarbij je bovendien ruimte biedt aan de stijl van de individuele docenten. In mijn volgende blog zal ik hierop ingaan door voorbeelden te delen vanuit de praktijk.

 

 

Renate Boers

De auteur

Renate Boers heeft meer dan 20 jaar ervaring in de educatieve branche. Leren is de kern van wat haar drijft - zonder leren is er geen ontwikkeling, verbetering of innovatie. Rode draad in haar loopbaan is het stimuleren en faciliteren van krachtige leerprocessen. Vanuit verschillende rollen en perspectieven heeft ze hieraan bijgedragen. Daarbij altijd acterend op het snijvlak van educatie en innovatie, met als ijkpunt de praktijk van de leerling en de docent. In haar huidige functie als business manager voortgezet onderwijs bij ThiemeMeulenhoff is zij regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van scholen in het vo. De inzichten uit deze gesprekken deelt zij graag. 

Op de hoogte blijven!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief 'Samen leren vernieuwen in het voortgezet onderwijs'.