Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
samen-leren-vernieuwen

Blog: 3 trends bij aanbesteden vo leermiddelen

Schoolbesturen, vakdocenten, uitgevers, distributeurs – partijen die een belangrijke rol spelen bij het aanbieden van passende leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Als uitgever zetten wij in op ‘Samen leren vernieuwen’ en in het kader daarvan delen we in dit blog een aantal van de trends die ons opvallen in het aanbesteden van leermiddelen voor het voorgezet onderwijs.

 

Trend 1 – Behoefte aan direct contact tussen school en uitgever neemt toe

Scholen geven steeds meer aan dat ze direct contact willen met de makers van leermiddelen om samen te kunnen sparren over opzet en kwaliteit. Zij willen hun wensen en ervaringen doorvertaald zien in de ontwikkeling van leermiddelen. Uitgevers delen deze wens om op meer structurele basis met gebruikers van hun methodes in gesprek te gaan om zo directe input te krijgen voor inhoud en structuur van de door hen ontwikkelende leermiddelen. Docenten weten vanuit hun ervaring wat wel en niet werkt in de praktijk, welke dingen ze missen en welke elementen geen waarde toevoegen. Bij uitgevers werken specialisten die bijvoorbeeld precies weten hoe je een 3 vwo leerling het best een specifiek grammaticaal onderdeel Frans bij kunt brengen binnen de daarvoor gestelde tijd. Als deze twee partijen concreet en doorlopend met elkaar in gesprek zouden zijn, kunnen zij samen werken aan het vernieuwen van leermiddelen op een manier die daadwerkelijk aansluit op de behoefte.

 

Trend 2 – Behoefte aan transparantie en inzicht in geleverde toegevoegde waarde in de keten

Schoolbesturen hebben vaak geen of onvoldoende inzicht in de toegevoegde waarde van de diverse spelers in de leermiddelenketen. Hierdoor is het lastig om te bepalen of het beschikbare budget optimaal wordt besteed. Bij het bestellen en leveren van leermiddelen komt een groot aantal activiteiten kijken, uitgevoerd door verschillende partijen. Het samenstellen van boekenlijsten, begeleiding en advies, bestellingen doorgeven aan distributeurs en natuurlijk ook het ontwikkelen en continue verbeteren van de leermiddelen zelf. Maar hoe weet je nu wat het leveren van een dienst of middel waard is? En of dat in verhouding staat tot de bedragen die hiervoor in rekening worden gebracht? Als uitgever zit je toegevoegde waarde (en je kosten) bijvoorbeeld niet zozeer in de manier waarop je leermiddelen aanbiedt (hardcopy of digitaal), maar juist in de content zelf en de stappen waarin je deze content aanbiedt. Scholen gaan hun aanbestedingen steeds meer in stukjes knippen om op die manier beter inzicht te krijgen in waar hun geld naartoe gaat. Zo maken zij de toegevoegde waarde van de spelers in de leermiddelenketen transparanter.

 

Trend 3 – LIFO model: sneller en makkelijker aan de slag met digitaal lesmateriaal

Schoolbestuur en directie willen dat er op hun scholen les wordt gegeven op een manier die past bij deze tijd en waarbij leerlingen meer op maat worden bediend. Digitaal lesmateriaal speelt hierbij een belangrijke rol. Met de introductie van het LIFO (licentie + folio) model kunnen vaksecties een digitale licentie aanschaffen waarbij ze het lesmateriaal op papier er voor een kleine meerprijs bij krijgen. De licentie biedt leerlingen toegang tot meerdere leerjaren en niveaus, wat maatwerk mogelijk maakt. De boeken zijn verbruiksmateriaal, leerlingen mogen er aantekeningen in maken en houden ze aan het eind van het schooljaar. Met het LIFO model bepalen scholen zelf het tempo waarin zij digitaal lesmateriaal inzetten in de lespraktijk. Elke docent kan de beste mix van digitaal en boeken bepalen en deze in de loop van de tijd aanpassen. Het LIFO model zorgt ook voor een versimpeling van de distributie van boeken. Dit vindt immers alleen nog voor de start van het schooljaar plaats en niet meer aan het eind. Scholen zijn zich er in toenemende mate van bewust dat dit mogelijkheden biedt om meer aantrekkelijke tarieven te bedingen. 

 

Co-creatie op basis van transparantie en toegevoegde waarde

De aanbestedingsmarkt voor leermiddelen is volop in beweging. Scholen zoeken steeds nadrukkelijker naar mogelijkheden om directe relaties aan te gaan met de producenten van leermiddelen. Zo hebben zij concreet invloed op de inhoud en ontwikkeling van leermiddelen. Door in een aanbesteding de uitvraag in onderdelen op te knippen, wordt het voor scholen steeds duidelijker wat de toegevoegde waarde is van de aanbieders in de leermiddelenketen. Het LIFO model ondersteunt niet alleen vernieuwing binnen het onderwijsleerproces, maar verbetert ook de onderhandelingspositie van scholen in hun inkoopproces. 

 

 Roy Eysbach

De auteur

Roy Eysbach kwam na zijn studie Communicatiekunde in de uitgeverijbranche terecht en is daar sindsdien in blijven werken. Het grootste deel van zijn loopbaan werkte hij bij educatieve uitgeverijen en startups die leeroplossingen voor het onderwijs ontwikkelen. In zijn rol als senior marketeer bij ThiemeMeulenhoff is hij onder andere betrokken bij aanbestedingen in het voortgezet onderwijs en nieuwe aanbiedingsmodellen zoals LIFO.

Op de hoogte blijven!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief 'Samen leren vernieuwen in het voortgezet onderwijs'.