Hulp bij inloggen     winkelwagen

10voorBiologie onderbouw Lesmethode biologie voor onderbouw havo en vwo

Zo werkt 10voorBiologie

Differentiatie

10voorBiologie biedt een uitgebreide hoeveelheid aan afwisselende opdrachten. Bij de vragen en opdrachten wordt onderscheid gemaakt in drie denkniveaus:
I = weten
II = begrijpen
III = gebruiken
 
   10voorBiologie Bloom   Bloom-details
I  weten onthouden herinneren, benoemen, opnoemen, definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, reproduceren
II begrijpen begrijpen weergeven in eigen woorden of beeld, voorbeelden geven, grote lijnen aangeven, uitleggen, classificeren, samenvatten, concluderen, vergelijken, verklaren, voorspellen
III gebruiken toepassen, analyseren, evalueren, creëren ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, bouwen, ontwikkelen

coördineren, monitoren, testen, beoordelen, bekritiseren, kiezen en de keuze rechtvaardigen, besluiten

onderscheiden, selecteren, organiseren, samenhang en verbanden vinden, patroon beschrijven, observeren, toeschrijven

gebruiken in een situatie,  een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe
 

De leerling heeft bij het leren van een bepaalde vakinhoud de mogelijkheid meer opdrachten te maken om de leerstof beter te onthouden of juist de leerstof te gebruiken om een probleem op te lossen. De docent kan de leerling sturen bij de keuze voor de opdrachten en vragen, waardoor een eigen leertraject ontstaat.


Bekijk de drie niveaus in de theorie-opdrachten bij ‘Het menselijk skelet’.

Menselijk skelet