Hulp bij inloggen     winkelwagen
header vleugel

10voorBiologie bovenbouw Lesmethode biologie voor bovenbouw havo en vwo

Jij hebt de regie

Didactiek

Biologie is overal en overal is biologie. 10voorBiologie biedt leerlingen inzicht in de samenhang van de verschillende aspecten van het vak biologie en de rol van de moderne biologie in de samenleving. Leerlingen raken geboeid door biologie en krijgen inzicht in waarom ze bepaalde zaken moeten kennen en kunnen.

10voorBiologie begint bij de toepassingen in de maatschappij

Anders dan bij andere methodes begint 10voorBiologie bij de toepassingen van de biologie in de maatschappij en gaat daarna naar de theorie. Leerlingen krijgen een praktisch of theoretisch probleem voorgeschoteld dat opgelost of verklaard moet worden, en waarbij de leerling zelf op zoek moet gaan naar antwoorden (binnen of buiten de school).

Biologie in de samenleving

In 10voorBiologie is er regelmatig aandacht voor de manier waarop biologische kennis en vaardigheden een rol spelen in de maatschappij. Bij elk thema horen opdrachten waarbij de leerlingen uit moeten zoeken hoe de biologische kennis die ze vergaren, in de maatschappij functioneert. Dat doen ze door het leggen van contact met bedrijven of bijvoorbeeld door mediaonderzoek.