The Geo 3rd edition
Hulp bij inloggen     winkelwagen

De voordelen van The Geo 3rd edition

The Geo 3rd edition is een vertaling van De Geo onderbouw 9e editie. The Geo boeit de leerlingen met prikkelende beelden en verhalen. Hierdoor gaan zij op in de lesstof en beklijft de stof beter. Een native speaker heeft de methode vertaald en besteedde extra aandacht aan begrijpelijk Engels voor de onderbouw. Met The Geo boei én motiveer je jouw leerlingen.

Vertrouwde kwaliteit

De Geo staat al bijna 50 jaar voor gedegen aardrijkskunde en groeit continue mee met het onderwijs. De methode werkt de leerstof uit in overzichtelijke en aantrekkelijke paragrafen. Gedegen inhoud en een heldere structuur worden ondersteund door leestekens en prachtige illustraties. De nieuwste editie is bovendien geheel kleurenblind-proof. The Geo profiteert van deze jarenlange ervaring.

Heldere leerlijn

De nieuwe editie heeft met veel aandacht inzichtelijk gemaakt wat basis is en wat extra en waar welke inhouden en vaardigheden aan bod komen. Zo word je optimaal gefaciliteerd om de methode naar eigen hand te zetten. De duidelijke leerlijnen op inhoud en didactiek en het onderscheid tussen basis en extra, maken dat je gemakkelijk je eigen route door de lesstof kunt creëren. Je kunt ook kiezen voor een van de voorbeeldroutes die worden aangereikt.

Leren op maat

De onderdelen ‘A different approach’ en ‘Zoom In’ bieden volop gelegenheid om te differentiëren op leerstijl, tempo en niveau. Zo kan je inspelen op de verschillen tussen leerlingen in een klas of een prettige variatie bieden voor de hele klas!

Extra inspiratie voor de les

De Geo biedt een uitgebreid pakket aan inspiratie om jouw lessen te verrijken, met de GeoKrant, de GeoGids en de GeoDag.