Hulp bij inloggen     winkelwagen
De Geo | ThiemeMeulenhoff

De Geo LRN-line bovenbouw Aardrijkskunde voor bovenbouw havo en vwo

Opbouw

De Geo LRN-line voor havo/vwo biedt per domein een themakatern. De katernen zijn verkrijgbaar als leeropdrachtenboek en volledig digitaal in eDition.

Themakaternen Havo (5) Themakaternen vwo (6) 
 Arm en rijk  Arm en rijk
 (Over) leven in Europa  Klimaatvraagstukken
 Wonen in Nederland  Globalisering
 Systeem aarde  Wonen in Nederland
 Brazilië  Systeem aarde
   Zuid-Amerika