Hulp bij inloggen     winkelwagen
De Geo | ThiemeMeulenhoff

De Geo LRN-line bovenbouw Aardrijkskunde voor bovenbouw havo en vwo

Opbouw leeropdrachtenboek

Het leeropdrachtenboek van elk thema is op dezelfde manier opgebouwd:

Start (oriëntatie op het onderwerp met aansprekende voorbeelden)

  • uitleg over de structuur van het hoofdstuk, een prikkelende hoofdvraag, deelvragen en een aantal opdrachten

Instaptoets

  • activeert de voorkennis van de leerling over het onderwerp dat in het hoofdstuk wordt behandeld

Paragrafen (korte overzichtelijke paragrafen waarin de lesstof zo veel mogelijk vanuit regionale kaders aan bod komt)

  • deelvragen en opdrachten met gevarieerde werkvormen
  • opdrachten waarin specifieke aardrijkskundige vaardigheden en werkwijzen aan bod komen

 Keuzemenu

  • de leerling kiezen uit verschillende opdrachten. Door het maken van deze opdrachten oefent de leerling met de kennis, de inzichten en de vaardigheden die hij in een hoofdstuk heeft opgedaan

Finish

  • een leeroverzicht met een opsomming van de leerdoelen die de leerling moet hebben behaald, een overzicht van de vaardigheden die in het hoofdstuk aan bod komen en een verwijzing naar de begrippenlijst

Examentraining

  • aan het einde van een hoofdstuk krijgt de leerling examenopdrachten aangeboden om te oefenen voor het examen (de opdrachten hebben hetzelfde niveau en dezelfde opzet als de examenopdrachten)