Hulp bij inloggen     winkelwagen
De Geo | ThiemeMeulenhoff

De Geo LRN-line bovenbouw Aardrijkskunde voor bovenbouw havo en vwo

Opbouw leeropdrachtenboek

Het leeropdrachtenboek van elk thema is op dezelfde manier opgebouwd:

Start (oriëntatie op het onderwerp met aansprekende voorbeelden)

  • uitleg over de structuur van het hoofdstuk, een prikkelende hoofdvraag, deelvragen en een aantal opdrachten

Paragrafen (korte overzichtelijke paragrafen waarin de lesstof zo veel mogelijk vanuit regionale kaders aan bod komt)

  • deelvragen en opdrachten met gevarieerde werkvormen
  • opdrachten waarin specifieke aardrijkskundige vaardigheden en werkwijzen aan bod komen
  • aan het einde van iedere paragraaf minimaal één verdiepingsopdracht en een opdracht waarin de leerling terugblikt op de paragraaf

Casus

  • aan het einde van ieder hoofdstuk een casusopdracht die bestaat uit een onderzoeksopdracht waarbij de hogere niveaus van de taxonomie van Bloom aan bod komen

Finish

  • een slotopdracht om terug te kijken op het geleerde, een leeroverzicht met een opsomming van de leerdoelen die de leerling moet hebben behaald en een begrippenoverzicht zonder de definitie om na te gaan of de leerling de juiste definitie kan geven

Examentraining

  • aan het einde van een hoofdstuk krijgt de leerling examenopdrachten aangeboden om te oefenen voor het examen (de opdrachten hebben hetzelfde niveau en dezelfde opzet als de examenopdrachten

Meer weten?

Onze auteurs zijn hard aan het werk om het lesmateriaal voor De Geo bovenbouw te vernieuwen. Wil je weten hoe het eruit komt te zien en wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op voor een (online) afspraak en krijg een paar De Geo sokken cadeau (zo lang de voorraad strekt)!

Maak een afspraak
De wereld aan je voeten | RoyalHaskoning