Hulp bij inloggen     winkelwagen
De Geo bovenbouw 5e editie

De Geo bovenbouw 5e editie Aardrijkskunde voor bovenbouw havo en vwo

Wat is er nieuw?

In deze nieuwe editie van De Geo voor bovenbouw havo en vwo maken we natuurlijk gebruik van 50 jaar ervaring, rijk beeld en motiverende opdrachten. Daarnaast hebben we een heel aantal vernieuwingen doorgevoerd om optimaal te blijven aansluiten bij het onderwijs.

Anders Actief

De Anders actief paragrafen bevatten activerende en motiverende onderzoeksopdrachten met gevarieerde werkvormen. Sommige onderwerpen lenen zich uitstekend voor alternatieve onderzoeksopdrachten. Het SLO vermeldt dit ook in haar handreiking voor het nieuwe schoolexamen. Bij de meeste katernen zijn daarom een of twee paragrafen vervangen door een Anders actief paragraaf. Leerlingen doen dan op een activerende manier onderzoek. Ze beantwoorden een uitdagende onderzoeksvraag waarbij vaak een of twee key concepts van Liz Talyor centraal staan (verandering, interactie, diversiteit of perceptie).

  • Activerende, bijzondere werkvormen
  • Vaak groepswerk
  • Een onderzoeksopdracht waarbij de hele stof van de paragraaf aan bod komt
  • Gezamenlijke evaluatie
  • Duidelijke structuur en opzet door het schematisch vastleggen van de werkwijze

Je kunt deze Anders actief paragrafen ook inzetten als praktische opdracht voor het schoolexamen.

eDition: digitale leeromgeving

Net als met de De Geo bovenbouw 5e editie is volledig digitaal werken mogelijk in de digitale leeromgeving eDition. eDition is een interactief platform, waarbij theorie en opdrachten volledig zijn geïntegreerd. Als docent heb je live inzicht in de voortgang en resultaten. Bovendien geeft eDition je de mogelijkheid om snel en eenvoudig te starten met gepersonaliseerd leren. Lees meer over eDition

Taxonomie

De opdrachten en toetsen zijn gelabeld op basis van de taxonomie van Bloom, waardoor je inzicht  hebt in het verwerkingsniveau van de leerling. Zo kun je gericht bijsturen. Lees meer over de toetsen

Examentraining

De proeftoets uit De Geo tweede fase 4e editie is vervangen door examentraining. Na ieder hoofdstuk kan de leerling een aantal opdrachten maken waarvan de opbouw en het niveau aansluiten bij de opdrachten die de leerling op het examen zal krijgen. Op deze manier kan de leerling toetsen of hij de stof uit het hoofdstuk ook echt op examenniveau beheerst. Lees meer over examentraining.