Hulp bij inloggen     winkelwagen
 De to-dolijst van een docent tijdens de coronacrisis is lang

Hoe ervaren VO-docenten hybride onderwijs

Hoe ervaren VO-docenten hybride onderwijs?

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op het onderwijs is inmiddels geen nieuws meer. Waar docenten eerst een periode volledig op afstand lesgaven, hebben veel scholen nu te maken met hybride onderwijs. Een combinatie van online- en fysiek onderwijs. Een flinke omschakeling voor scholieren, maar ook zeker voor leerkrachten. 101 docenten van het voortgezet onderwijs lieten hun mening horen toen wij hen vroegen hoe ze deze nieuwe vorm van lesgeven ervaren.

Diversiteit in de klas 

96% van de ondervraagden geeft aan op dit moment hybride les te geven. In de meeste gevallen zijn de klassen in twee of drie groepen verdeeld. Een deel van de leerlingen komt om de dag (of week) naar school, terwijl hun klasgenoten de lessen online volgen. Een grote diversiteit in de klas, maar ook zeker een vooruitgang als je deze situatie vergelijkt met volledig online onderwijs, vinden ruim 8 op de 10 docenten. 

Onprettige situatie 

Toch vinden veel leerkrachten het lastig om positieve aspecten te benoemen van hybride onderwijs: “Eigenlijk is de hele situatie onprettig. Je kunt geen normale lessen draaien. De apparatuur werkt niet altijd mee. Je wisselt van lokaal en moet alles weer opnieuw opstarten…”. Een ander zegt: “Leerlingen letten niet op, doen thuis veel te weinig. De continuïteit is weg en het niveau zakt dramatisch”. Het blijkt ook lastig om het niveau van de scholieren te peilen. De vraag ‘waar staat mijn leerling’ stellen leerkrachten zichzelf dan ook regelmatig. Natuurlijk helpen formatieve toetsen hierbij, maar wanneer leerlingen tussendoor weinig vragen stellen en minder doen, zit een leerachterstand ze op de hielen. 

Échte aandacht voor de leerling

Veel scholieren hebben door het volgen van online lessen grote leerachterstanden ontwikkeld. Een ruime meerderheid van de docenten geeft aan dat het niveau van de leerlingen het afgelopen jaar inderdaad lager is geworden. Dat leerlingen nu af en toe tóch weer fysiek in de klas aanwezig zijn, zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor de individuele leerling en dus ook voor differentiatie. Een leerkracht zegt hierover: “het is prettig om weer contact te maken als de leerlingen bij je in het lokaal zijn. Je kunt ze dan echt aandacht geven”. 

Hoe nu verder?

Natuurlijk zien we het liefst allemaal dat de klaslokalen zo snel mogelijk weer volstromen met leerlingen… Maar tot die tijd geeft bijna de helft van de ondervraagde docenten aan een voorkeur te hebben voor hybride onderwijs. De belangrijkste reden hiervoor is het contact met de leerlingen. Dat is toch echt véél fijner in het klaslokaal dan via een schermpje!

Meer lezen over hybride onderwijs en maatwerk in de klas? Keer dan terug naar #TijdvoorMaatwerk

 

Terug naar #TijdvoorMaatwerk