Hulp bij inloggen     winkelwagen
hands

Nieuws en meer Tijd voor maatwerk

Tijd voor Maatwerk: de noodzaak

"Zeker nu willen we partner zijn van scholen"

Vlak voor de verkiezingen maakte het kabinet opeens miljarden euro’s vrij voor het onderwijs. Wat vindt ThiemeMeulenhoff van deze investering via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)? Speelt ze erop in? En zo ja: hoe? CEO Eric Razenberg: “Scholen willen al jaren meer onderwijs op maat geven. Dit is hét moment om dat te doen. Met onze campagne Tijd voor Maatwerk helpen we daarbij.” 
eric razenberg ThiemeMeulenhoff

De investering

“Een heel grote verrassing” noemt Eric de 8,5 miljard euro die het kabinet beschikbaar stelde. “Van de PO Raad en VO Raad tot het hoger onderwijs: niemand had het zien aankomen. In 2019 hadden tienduizenden leraren nog gedemonstreerd voor meer salaris – zonder succes. En nu opeens dit.” 

Volgens het kabinet was het geen verkiezingsstunt, maar pure noodzaak. Door corona zijn de leerachterstanden immers schrikbarend toegenomen. Er is snel veel geld nodig om die achterstanden terug te dringen. “Zoals altijd hebben we ook nu veel contact met scholen”, zegt Eric. “En we zien hen behoorlijk fronzen bij die redenering. Ja, het onderwijs hééft problemen. En een investering in duurzame oplossingen is zeker welkom. Maar is deze investering structureel genoeg? En kaart het kabinet wel het juiste probleem aan?”

Sommige commerciële leermiddelenmakers toeteren mee dat de leerachterstanden inderdaad de pan uit rijzen en proberen direct oplossingen te verkopen. “Wij zijn hier terughoudender in. We beschouwen onszelf allereerst als partner van scholen; ook in tijden van crisis. Daarom willen we eerst begrijpen wat volgens die scholen zélf het probleem is. Om ze daarna niet meteen nieuw materiaal aan te reiken, maar eerst eens te kijken of ze meer kunnen halen uit de methodes die ze al van ons hebben.” 

De uitdaging

Eric: “Scholen vonden het best lastig om halverwege het jaar al te concluderen dat er meer leerachterstanden dan normaal waren. Op welke meting baseerde het kabinet dit? En ten opzichte waarvan? Dat was hen niet meteen duidelijk.” Toch lijkt het er volgens de scholen inderdaad op dat een deel van de kinderen door corona achterop is geraakt. Alleen: er zijn ook veel leerlingen die het juist beter lijken te doen, al dan niet door fanatieke ouders of doordat ze geen afleiding hadden van een drukke klas.

“Dat is een genuanceerder beeld dan het kabinet naar buiten brengt. Het vraagstuk draait niet zozeer om groeiende leerachterstanden, als wel om toegenomen niveauverschillen binnen één klas.” Door de lockdowns is het traditionele, klassikale lesgeven veel meer onder druk komen te staan, aldus Eric. “Wie zijn leerlingen nog als groep lesgeeft, ziet nu én meer kinderen die de les te makkelijk vinden én meer kinderen die er juist veel te veel moeite mee hebben. Die kloof is gegroeid.” 

Daarmee is de druk op leraren om het klassikale lesgeven los te laten ook groter geworden, stelt Eric. Maar wat moet ervoor in de plaats komen? “Deze coronacrisis is een mooie aanleiding om gedifferentieerder les te geven. Scholen zeggen al jaren dat ze onderwijs meer ‘op maat’ willen aanbieden, oftewel: afgestemd op de leerstijl, het leertempo en het niveau van individuele leerlingen. Dit is het ideale moment om die ambitie handen en voeten te geven. Als ThiemeMeulenhoff kunnen en willen we hierbij helpen.” 

De campagne

“We dringen onze hulp niet op, maar bieden die wel aan”, zegt Eric. “Onder meer door scholen in heel Nederland te vertellen over de speciale site  die we onlangs lanceerden.” Deze site vormt de kern van de campagne Tijd voor Maatwerk. ThiemeMeulenhoff deelt hierin antwoorden op twee vragen: ‘Hoe zie ik waar mijn leerlingen precies staan in hun leerproces?’ en ‘Hoe kan ik op basis van dit inzicht gedifferentieerd lesgeven, zodat de leerlingen die achterlopen hun achterstand inhalen en de rest uitgedaagd blijft?” 

Voor die eerste vraag verwijst de campagne onder meer naar de ‘schoolscan’. “Scholen moeten deze van het kabinet maken om NPO-financiering te krijgen”, zegt Eric. “Maar hóé zij dat dienen te doen, is nogal wollig uitgelegd. Wij hebben die uitleg daarom toegankelijker gemaakt: zowel voor basisscholen als voor middelbare scholen.” Daarnaast heeft Tijd voor Maatwerk ook instructiefilmpjes  voor ‘formatief evalueren’. “Hierin tonen we hoe iedere leerling een methodetoets kan doen in eDition,  onze online leeromgeving. Met zo’n assessment, gericht op specifieke leerdoelen, zie je snel wat elk van hen nú weet.”

Vervolgens kan een leraar concrete leerstappen definiëren. “Ook voor leerlingen die vooroplopen dus”, benadrukt Eric. “Bijvoorbeeld door hen extra oefeningen te geven of content aan te bieden van een hoger niveau. Dat kan heel makkelijk via eDition – net als het meten van de voortgang.” Daar ligt ook de kernboodschap van de campagne, zegt hij. “We willen leraren best extra leermiddelen aanbieden, bijvoorbeeld voor reken- of taalvaardigheid. Maar vaak valt er veel meer uit onze methodes te halen dan zij doen. Wij laten graag zien welke mogelijkheden er nog zijn!”