Hulp bij inloggen     winkelwagen
hands

Nieuws en meer Tijd voor maatwerk

Tijd voor Maatwerk: de mogelijkheden

"Digitaal onderwijs maakt maatwerk makkelijker"

De coronacrisis heeft de verschillen binnen klassen vergroot. En daarmee ook de noodzaak om ‘gedifferentieerd’ les te geven; om elke leerling onderwijs op maat te bieden. ThiemeMeulenhoff helpt hierbij. “Via onze campagne Tijd voor Maatwerk tonen we hoe je onze leeroplossingen kunt inzetten voor differentiatie”, vertelt managing director Roel Bakker. “Zeker de digitale mogelijkheden blijven nog vaak onbenut.”
Roel Bakker

Het lesmateriaal

“Natuurlijk, we zijn een commerciële uitgeverij”, zegt Roel. “Maar wel een met hart voor het onderwijs. Ben je een school? Dan zien we onszelf als jouw partner en willen we je alleen iets verkopen als we zeker weten dat het meerwaarde voor je heeft. Dus niet als het lesmateriaal dat je van ons hébt al genoeg mogelijkheden biedt.” Precies dat laatste is volgens hem vaak het geval. “Zo bevatten onze methodes volop handvatten om onderwijs op maat te geven; een verandering waar het hoog tijd voor is; niet alleen volgens ons,  ook volgens steeds meer scholen. Alleen blijven die handvatten dikwijls ongebruikt.” 

Tijd voor Maatwerk helpt leraren om de methodes van ThiemeMeulenhoff wél maximaal te benutten voor gedifferentieerd lesgeven. Roel: “Op onze campagnesite  tonen we onder meer hoe zij onze online omgeving eDition daarvoor kunnen inzetten.” Wat leraren en leerlingen in deze omgeving vinden? “We stellen hun per vak alle theorie, opdrachten en oefeningen beschikbaar, op alle niveaus.  Dus niet alleen het minimaal vereiste, maar het complete lesmateriaal. En niet enkel op het officiële niveau van hun klas, zoals havo, maar ook op alle andere niveaus, zoals vmbo en vwo.” 

Die vele content in eDition maakt gedifferentieerd lesgeven makkelijker, stelt Roel. “Als leraar heb je altijd wel leerlingen die vooroplopen. Of die een deel van de lesstof simpel vinden. Hen kun je nu uitdagen met moeilijkere theorie of opdrachten. En leerlingen die achterlopen of een deel van de lesstof juist moeilijk vinden? Die kun je extra ondersteunen met uitleg of oefeningen van een lager niveau. Als leraar kun je in eDition namelijk opdrachten aan- of uitzetten – voor individuele leerlingen of voor groepen leerlingen.” Zo houd je leerlingen gemotiveerder, meent Roel. “Belangrijk, want het gebrek aan leermotivatie is een serieuze uitdaging in Nederland. Het tast bij veel kinderen schoolresultaten en toekomstkansen aan.”

Het dashboard

Roel adviseert om vóór alles formatief te evalueren, gericht op specifieke leerdoelen. “Op basis van deze evaluatie zet je leerlingen individueel aan het werk in de online omgeving – ieder op zijn eigen niveau.” Zij kunnen hier grotendeels zelfstandig oefeningen maken, vertelt de managing director. “Ze krijgen namelijk op elk antwoord meteen feedback van het systeem. Als leraar hoef je dus minder na te kijken en minder te sturen. Wel kun je de voortgang en resultaten van elke leerling direct zien op een dashboard.”

Dat laatste – ‘dashboarding’ – maakt het voor leraren mogelijk om waar nodig razendsnel in te grijpen. Bijvoorbeeld met extra uitleg aan één, enkele of alle leerlingen. “Ook zie je wanneer interventies níet nodig zijn”, zegt Roel. “Dat scheelt veel tijd. Je kunt dankzij eDition dus veel efficiënter lesgeven.” Schooldirecties hebben volgens hem eveneens profijt van de online omgeving. “Leraren zien via eDition hoe hun eigen leerlingen er als individu en klas voor staan. Directies kunnen die data van klassen samenvoegen. Daardoor zien ze wat het niveau van hun school is en hoe dit gedurende het jaar verandert.”

ThiemeMeulenhoff kijkt continu hoe eDition scholen meer inzicht kan geven in het leerproces van leerlingen. “Bijvoorbeeld hoe vlug of langzaam zij hun leerdoelen halen.” Dat soort ‘systeemdata’ moeten wel altijd gekoppeld én ondergeschikt blijven aan de inzichten van leraren, benadrukt Roel. “Want wat betekent het als een leerling opeens langzamer is? Is het een niveaudaling die specifieke oefeningen vereist? Dat zou het systeem concluderen. Maar wellicht is de echte oorzaak een thuissituatie en is er een andere oplossing nodig. Leraren kunnen dit veel beter achterhalen en afwegen. Zij moeten daarom in de lead blijven.”

De wens

De data die eDition verzamelt nog slimmer inzetten voor scholen – dat is maar één van de digitale ambities van ThiemeMeulenhoff. “We willen eDition ook steeds makkelijker maken om te gebruiken”, zegt Roel. “Duidelijker, intuïtiever. Dat komt onder meer zelfstandig werken ten goede; heel belangrijk voor onderwijs op maat.” Niet dat ThiemeMeulenhoff pleit voor hypergeïndividualiseerd lesgeven. “Het sociale aspect van onderwijs is zeker belangrijk. Ons lesmateriaal is vooral voor cognitieve vakken bedoeld en daarin is dat aspect wat lastiger te verwerken. Maar indien gewenst kunnen we bijvoorbeeld meer opdrachten toevoegen die leerlingen met elkaar moeten doen.”
  
“We zijn een educatieve dienstverlener”, benadrukt Roel. “Dus we moeten goed luisteren naar het onderwijs, diens verzoeken serieus nemen en er zorgvuldig op inspelen. Dat doen we via Tijd voor Maatwerk door scholen de digitale mogelijkheden te tonen van de methodes die ze al hebben. Maar als ze echt iets anders nodig hebben, extra oefenmateriaal bijvoorbeeld, dan bieden we dat natuurlijk óók aan. Zo hebben we Spelling in de Lift Adaptief, een digitaal remediërend programma dat snel en doelgericht spellingsproblemen van basisschoolleerlingen aanpakt. Ook zulke oplossingen sluiten aan bij de wens van veel scholen. En die wens staat voor ons altijd centraal.”