Hulp bij inloggen     winkelwagen
hands

Nieuws en meer Tijd voor maatwerk

Lessen van Corona, lessen na Corona

Corona heeft onmiskenbaar zijn weerslag op het onderwijs voor jouw studenten en voor jou als leerkracht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het aanleren van bepaalde vaardigheden aan je studenten hebt overgeslagen tijdens het online lesgeven. Simpelweg omdat je er niet aan toe bent gekomen of omdat het erg onpraktisch was om op afstand te doen. Maar denk ook aan practica opdrachten voor de exacte vakken, spreekvaardigheid voor talen, of samenwerking- en reflectie opdrachten voor bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde. Ook is het niet ondenkbaar dat je wat minder bent gaan toetsen, of toch in ieder geval alleen de kern probeerde te toetsen. Zonder de fysieke faciliteiten van de school en het gebrek aan samen zijn was het wel érg behelpen. Hoe goed je online onderwijs ook hebt vormgegeven, onderwijs is en blijft mensenwerk.
Lessen van Corona, lessen na Corona

  • En hoe zit het in de periode hierna?
  • Hoe zorg je er voor dat de gemiste vaardigheden alsnog aandacht krijgen?
  • Hoe blijf je die handige online tool ook gebruiken in hybride lessen?
  • Heb je inzicht in waar je leerlingen nu staan, of kan de toetsing nog effectiever?
  • Hoe activeer je leerlingen die lang thuis hebben gezeten?

Deze en nog veel meer vragen waar we de komende tijd samen met alle onderwijs professionals een antwoord op moeten vinden.

In de ThiemeMeulenhoff Academy App hopen we jou met een aantal van deze vraagstukken te helpen. We delen tips, trucs en didactische principes die je kunt gebruiken om hybride onderwijs goed vorm te geven en om eventuele achterstanden goed in kaart te brengen.

Zet voor de leerlingen die thuis zijn bijvoorbeeld ook online tools in die spreekvaardigheid kunnen aanlerenOnline debatteren of offline activeren? Het kan écht, maar je moet alleen even de juiste praktische handvaten vinden. Bevorder de motivatie van leerlingen die lange tijd thuis hebben moeten zitten met activerende werkvormen en bewegend onderwijs.

We ontwikkelen de Academy samen met docenten uit de praktijk en met onderwijswetenschappers. Zo ook met docent Sanne Pit uit Amersfoort: “Het afgelopen jaar is voor veel docenten een rollercoaster van nieuwe ervaringen geweest en ik heb veel scholen mogen begeleiden en veel online lessen bezocht. Op basis van die ervaring heb ik meegewerkt aan de Academy module over lesgeven op afstand met je methode. De werkvormen en adviezen die ik behandel in de verschillende topics zijn altijd toepasbaar, of je nu online, hybride of fysiek onderwijs vormgeeft. Ik hoop je daarmee een shot inspiratie te geven voor nog mooier onderwijs.”

Ook vanuit de wetenschap worden modules ontwikkeld, zodat je ook zeker weet dat je evidence informed te werk gaat. Toets expert en decaan van de Open Universiteit Desiree Joosten-ten Brinke licht toe: “Ik doe onderzoek naar de toetspraktijk van leraren en professionalisering van leraren stonden de afgelopen 10 jaar centraal. Een van mijn drijfveren is lerenden uitdagen om verder te leren en durven te tonen wat je geleerd hebt. De kwaliteit van toetsing moet op orde zijn om te komen tot betrouwbare, valide en eerlijke beoordelingen van leerlingen. Ik hoop dat de docenten actief met de module Toetsen aan de slag gaan en het toepassen op hun eigen toetspraktijk.

Wil je meer leren over activerende didactiek of online vaardigheidstraining? Toetsen in een hybride situatie? En hoe je dit alles combineert met je bestaande methode? Meld je dan kosteloos aan voor de TM Academy app en leer snel meer. Al ruim 400 docenten en leerkrachten doen mee! Wil je ook mee doen?