Hulp bij inloggen     winkelwagen
hands

Nieuws en meer Tijd voor maatwerk

Leren van en met medeleerlingen

Eén van de onderwerpen op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs is ‘Leren van en met medeleerlingen’. Dit is een vertaling van ‘Peer tutoring’. Leren van en met medeleerlingen wordt ook Peer learning of Peer teaching genoemd. Maar wat is nu exact het verschil?
peer teaching

Leren van en met medeleerlingen kan grofweg op twee manieren. In de ene situatie heb je twee (of meer) leerlingen van hetzelfde niveau. In de andere situatie weet één leerling meer van het onderwerp en kan die het dus uitleggen aan de ander.

Peer learning

Meerdere leerlingen van hetzelfde niveau leren hierbij van elkaar. Elk groepswerk is in principe een vorm van peer learning. 
Er zijn verschillende technieken om effectief van peer learning gebruik te maken. Omdat het gaat om leerlingen van gelijk niveau is het goed mogelijk om binnen een klas gebruik te maken van peer learning.
Dit zijn enkele van de verschillende varianten:

  • Peer instruction, leren met en van elkaar door de leerstof in eigen woorden te formuleren en aan elkaar uit te leggen.
  • Peer feedback, feedback geven op elkaars werk.
  • Samenwerkend leren, groepswerk waarbij de sterke de zwakkere helpen met extra uitleg en aanmoediging (dit is ook weer een apart onderdeel op de menukaart).
  • Coöperatief leren, groepswerk waarbij elke deelnemer evenveel doet en men van elkaar afhankelijk is. Leerlingen werken tegelijkertijd en moeten elkaar helpen.

Peer teaching

Bij peer teaching hebben de leerlingen de rol van leraar (tutor) of leerling (tutee). De leerling (leraar) begrijpt de lesstof zo goed dat hij of zij het kan uitleggen aan de andere leerling.

Peer teaching is meestal klas overstijgend. Oudere kinderen geven les aan jongere kinderen. Naast het positieve effect op de het leren zelf, ontstaat hierdoor een goede sociale dynamiek op de school. Er ontstaat contact tussen verschillende klassen. Ouderejaars kennen jongerejaars waar ze om geven en andersom hebben jongerejaars goede voorbeelden bij de ouderejaars. Zo heeft peer teaching veel verschillende voordelen.

Peer coaching is een aparte variant van peer teaching. Hierbij gaat het over algemene vaardigheden in plaats van over lesstof. Zo kunnen brugklassers een ouderejaars krijgen als peer coach om de kinderen wegwijs te maken op de middelbare school. Peer coaching inzetten in de hele school kan bijvoorbeeld met de Peer2Peer methode. Een brede acceptatie van het peer coachen binnen de school. 

Leerpeer

Een mooi initiatief om bijles voor en door leerlingen mogelijk te maken is Leerpeer. Via Leerpeer komen leerlingen in contact met elkaar om elkaar bijles te geven. Leerpeer (leerpeer.nl) dat voldoet aan de AVG wetgeving. Leerlingen krijgen betaald voor het lesgeven wat uiteraard een belangrijke motivatie is. 

Voordelen en aandachtspunten peer teaching

Peer teaching heeft veel voordelen. Een aantal daarvan zijn:

  • Meer en voordelige een-op-een-begeleiding
  • Veel directe interactie en zo actiever leren
  • Van het lesgeven leer je veel
  • Kinderen zijn samen relaxter dan met een leraar
  • Leerlingen begrijpen elkaars leefwereld beter
  • Meer positief contact tussen de verschillende klassen

Er zijn ook een aantal aandachtspunten bij het geven van bijles voor en door leerlingen. Zo hebben ouders vaak minder vertrouwen in de kwaliteit van de bijles van een leerling dan van een bijlesdocent. Daarnaast durven leerlingen vaak niet zomaar als docent op te treden. Door begeleiding en een korte training voor de leerling-leraren kunnen deze hobbels worden weggenomen.
Veel scholen hebben de neiging om alleen hun beste leerlingen de rol te geven als leerling-bijlesdocent. Mijn advies is om dit niet te doen. Het gaat erom dat de leerling de lesstof die hij of zij moet uitleggen goed begrijpt. Juist een leerling die het zelf ook af te toe moeilijk heeft kan uitblinken als bijlesdocent.

Meer weten over Leerpeer? Kijk op leerpeer.nl.