Hulp bij inloggen     winkelwagen
hands

Nieuws en meer Tijd voor maatwerk

Scholen over Nationaal Programma Onderwijs

De coronacrisis heeft in heel Nederland geleid tot leerachterstanden. Hoe proberen scholen die terug te dringen? Welke rol speelt het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) daarbij? En welk advies hebben zij voor andere collega-onderwijsinstellingen? Tijdens een recente inspiratiesessie van de VO-raad kwamen diverse scholen hierover aan het woord.
inspiratie

Zo waarschuwde Alexander Volmer ervoor dat je als school niet te snel naar oplossingen moet zoeken. Volgens de rector van het Ichthus Lyceum in Driehuis kun je beter eerst het probleem goed in kaart brengen. ‘De kunst is te meten en data te verzamelen.’ Deze gegevens over de status van leerlingen zijn nodig voor de schoolscan die verplicht is als je NPO-financiering wilt. Maar op zijn school gebeurt dat verzamelen sowieso – viermaal per jaar. Hij vertelt in zijn verhaal op welke gebieden precies. En via welke methodes. 

Leerling centraal stellen

Op het Corderius College in Amersfoort maken docenten de plannen om leerachterstanden aan te pakken. ‘Zij weten het best wat leerlingen nodig hebben’, zegt conrector mavo Astrid van Buuren. De docenten vormen een projectteam, dat in de gaten houdt of plannen in het gebouw, rooster en budget passen. Dit doen ze per afdeling (brugklas, mavo, havo of vwo), niet per vakgroep. ‘Het gaat om het kind, niet om het vak’, aldus Astrid. Zij adviseert niet te veel te vergaderen. ‘Als je nu al ziet wat een kind nodig heeft en je kunt het regelen, doe dat dan.’ 

Aansluiten bij ambities

Alexander als Astrid zien het NPO niet alleen als een kans om leerachterstand nu aan te pakken, maar ook om hun onderwijs blijvend te verbeteren. ‘Laat dit geen eenmalig project zijn, maar laat je aanpak aansluiten op bestaande ambities en ontwikkelingen van je school’, zegt Alexander. Astrid sluit zich daarbij aan. ‘Met de NPO-gelden willen wij niet alleen leerlingen weer op het spoor helpen. We willen ons schoolplan er ook zó mee uitrollen dat onze docenten en organisatie zich blijven doorontwikkelen.’

Meer weten? Lees op vo-raad.nl de uitgebreide verhalen van Astrid en van Alexander. Bekijk ook het stappenplan voor de schoolscan. En scherp je gedachten over het NPO en de aanpak van leerachterstand via deze interviews met onderwijsprofessionals.