Hulp bij inloggen     winkelwagen
Samenwerkingen van ThiemeMeulenhoff

Samenwerkingen

Samen leren vernieuwen

De wereld verandert en het onderwijs verandert mee. ThiemeMeulenhoff wil met haar kennis, ervaring en oplossingen waardevol zijn en blijven voor het onderwijs dat in beweging is en daarmee een betrouwbare partner zijn bij onderwijsvernieuwing. Daarom werken wij samen met kennisinstituten die bijdragen aan dit deel van onze missie. Belangrijke partners van ThiemeMeulenhoff zijn onder andere het Rijksmuseum, de Open Universiteit en meer. 

Rijksmuseum

logo Rijksmuseum | ThiemeMeulenhoffThiemeMeulenhoff en het Rijksmuseum sloten op 7 juli 2014 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Als gevolg daarvan zijn de museumschatten onderdeel van de lesmethoden geschiedenis, godsdienst, kunst- en levensbeschouwing. Ook wordt er samengewerkt aan nieuwe leeroplossingen voor primair en voortgezet onderwijs waarin leren over kunst en cultuur in én buiten de klas hand in hand gaan. 

De Rijksmuseumcollectie is ruim vertegenwoordigd in de geschiedenismethodes van het Nederlands onderwijs. De link is ook een directe: het Rijksmuseum ís onze vaderlandse geschiedenis! De digitale revolutie in het onderwijs en het in hoge resolutie beschikbaar stellen van de afbeeldingen van kunstwerken stellen het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff in staat de collectie van het Rijksmuseum tot de lesstof zelf te maken. 

ThiemeMeulenhoff is blij met deze unieke samenwerking. Directeur Eric Razenberg: “We zijn ons er meer en meer van bewust dat kinderen op heel verschillende manieren leren. Sommigen leren door te lezen, anderen leren door te kijken, te luisteren, te ervaren of te doen. Om recht te kunnen doen aan de verschillende kinderen en hun verschillende manieren van leren is een variëteit aan leermogelijkheden of leersituaties nodig, ook buiten school en buiten de lesmethode. Het Rijksmuseum speelt een belangrijke rol in dit informele leren."

Lees meer

Open Universiteit

De faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit richt zich op de verbetering van de kwaliteit van onderwijs door onderzoek te doen naar sociaal leren, leren en innoveren met ICT, online leren en instructie, en een leven lang leren. ThiemeMeulenhoff werkt nauw samen met de Open Universiteit door onderzoek te doen naar de effectiviteit van onze lesmethodes en het verbeteren van online leermiddelen. Ook werken wij samen met experts bij de didactische ondersteuning van docenten in het gebruik van leermiddelen. 

Radboud Universiteit

Het Adaptive Learning lab van de Radboud Universiteit is onderdeel van de faculteit van sociale wetenschappen en houdt zich bezig met vooraanstaand onderzoek naar adaptieve leersystemen, learning analytics en zelfgereguleerd leren. ThiemeMeulenhoff werkt samen met het Adaptive Learning Lab om nieuwe inzichten te krijgen in Learning Analytics en de mogelijkheden van artificial intelligence voor leermiddelenontwikkeling.