Lock Digitale leeromgeving

Rekenen

Ajodakt reken Meten = Weten 2 Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Het werkboek is het vervolg op Meten = weten, deel 1. Deel 2 biedt net zoals deel 1 gevarieerde oefeningen met: lengtematen, oppervlaktematen, gewichten, inhoudsmaten, tijd en temperatuur. Meer informatie
€ 29,50 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Honderd Procent! Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Ajodakt Honderd procent! biedt in totaal 38 complete taken, verdeeld over vier blokken. Elke taak begint met ‘Automaatjes’: een verwijzing naar eerder eigengemaakte vaardigheden. Daarna een ‘Leerpraatje / Zo Zit Dat’, waarin nieuwe leerstof wordt uitgelegd, gevolgd door oefenstof. In ‘Doordenkertje’ wordt de leerstof door middel van realistische opgaven verder uitgewerkt.

Meer informatie
€ 29,50 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Meten=Weten 1 Werkboek groep 5/6 (5 ex)

Het werkboek biedt gevarieerde oefeningen met: lengtematen, oppervlaktematen, gewichten, inhoudsmaten, tijden temperatuur. In deel 2 wordt deze stof herhaald. Meer informatie
€ 29,50 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Grafieken en Tabellen Werkboek groep 8 (5 ex)

Het werkboek helpt leerlingen diverse soorten tabellen en grafieken te begrijpen en te maken, zoals histogrammen, sector-, beeld- en strokendiagrammen, (lijn)grafieken en tabellen.

Meer informatie
€ 29,50 Leverbaar

Bestellen

Topklassers Serie Wiskunde Werkboeken groep 7/8

In dit pakket zijn alle vijf delen van de serie 'Wiskunde' vertegenwoordigd. U ontvangt een werkboek per deel, dus in totaal vijf unieke werkboeken. De bijbehorende antwoordboeken zijn separaat te bestellen.
Meer informatie
€ 54,80 Leverbaar

Bestellen

Topklassers Wetenschap Er was eens een getal Werkboek groep 5/6 (5 ex)

Met dit werkboek krijgen leerlingen uit groep 5-6 een kijkje in de geschiedenis van het rekenen en de wiskunde. Wanneer en waarom zijn de mensen gaan tellen en rekenen? Kunnen dieren ook rekenen? Wat stond er in het eerste rekenboeken? Hoe zijn de maatsoorten ontstaan? En ze maken kennis met oude wiskundigen zoals Pythagoras, maar ook met oneindige grote en kleine getallen. Meer informatie
€ 46,30 Leverbaar

Bestellen

Denkwerk Omgaan met Geld Werkboek groep 3/4 (5 ex)

In dit thematische Denkwerkdeel komen diverse financiële onderwerpen aan bod. Van geld sparen tot geld uitgeven. Waar let je op bij betalen? Hoe duur is iets eigenlijk? De inhoud van de boekjes voldoet aan de doelen die het Nibud heeft opgesteld voor 6 t/m 12 jarigen. Meer informatie
€ 26,70 Niet leverbaar

Bestellen

Denkwerk Omgaan met Geld Werkboek groep 5/6 (5 ex)

In dit thematische Denkwerkdeel komen diverse financiële onderwerpen aan bod. Van geld sparen tot geld uitgeven. Waar let je op bij betalen? Hoe duur is iets eigenlijk? De inhoud van de boekjes voldoet aan de doelen die het Nibud heeft opgesteld voor 6 t/m 12 jarigen. Meer informatie
€ 26,70 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Tijd Werkboek groep 3 (5 ex)

Er wordt flink geoefend met klokkijken op het gebied van kwartiereneen klok met 1 en 2 wijzers en de hele uren in het eerste blok. In het tweede blok staan halve en hele uren centraal. Het derde blok behandelt vroeger, later, ochtend, middag en de seizoenen.
Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Tijd Werkboek groep 4 (5 ex)

Er wordt flink geoefend met klokkijken op het gebied van kwartieren, kwart voor en kwart over in het eerste blok. In het tweede blok staan kwartieren, minuten, 10 minuten en de kalender centraal. Het derde blok behandelt vijf minuten voor en over heel en half.
Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Denkwerk Omgaan met Geld Werkboek groep 7/8 (5 ex)

In dit thematische Denkwerkdeel komen diverse financiële onderwerpen aan bod. Van geld sparen tot geld uitgeven. Waar let je op bij betalen? Hoe duur is iets eigenlijk? De inhoud van de boekjes voldoet aan de doelen die het Nibud heeft opgesteld voor 6 t/m 12 jarigen. Meer informatie
€ 26,70 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt Rekenen Klokkijken Tijd Werkboek groep 5 (5 ex)

Ajodakt Rekenen Tijd groep 5 bestaat uit drie blokken. Elke blok is opgebouwd uit vier taken en wordt afgesloten met een toets van de behandelde stof. Er worden veel onderwerpen binnen het onderwerp tijd behandeld zoals: gelijklopen, voorlopen of achterlopen, digitale tijd, tijdsduur, tijd en tijdsverschil en zomertijd en wintertijd.
Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt Rekenen Klokkijken Tijd Werkboek groep 6 (5 ex)

Ajodakt Rekenen Tijd groep 6 bestaat uit drie blokken. Elk blok is opgebouwd uit vier taken en wordt afgesloten met een toets van de behandelde stof. Er worden veel onderwerpen binnen het onderwerp tijd behandeld zoals: een etmaal, van 12 uren naar 24 uren, tijd in de natuur, jaren en eeuwen, van seconden tot weken en schrikkeljaren, gewone jaren en kwartalen. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Grote getallen Werkboek groep 8 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen met grote getallen. Alle basisstrategieën komen in herkenbare contexten aan bod. De nadruk ligt op het toepassen en het oefenen in het vlot en handig rekenen. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Cijferend Optellen &Aftrekken &Vermenigvuldigen Werkboek groep 6 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, met onder andere: herhaling van cijferend optellen en aftrekken uit groep 5; langere optelsommen tot 10.000; van herhaald optellen naar cijferend vermenigvuldigen met een 1-cijferig getal. Het werkboek maakt gebruik van contexten en biedt de benodigde aandacht aan het vooraf inschatten van het antwoord.

Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Cijferend Optellen & aftrekken Werkboek groep 5 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het cijferend optellen en aftrekken. Aan bod komen onder andere: van kolomsgewijs naar cijferend optellen, inclusief onthouden en langere optelsommen; van kolomsgewijs naar cijferend aftrekken inclusief extra oefening van het wisselen. Het werkboek maakt gebruik van contexten en biedt de nodige aandacht aan het vooraf inschatten van het antwoord. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Hoofdrekenen tot 10.000 Werkboek groep 6 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het optellen en aftrekken tot 10.000. Het optellen en aftrekken tot 100 en 1000 wordt onderhouden. Daarnaast komen onder andere de volgende onderwerpen voor: getalbegrip en tellen tot 10.000; optellen en aftrekken boven de 10.000; geldrekenen en contextrekenen. Er is aandacht voor handige strategieën, zoals analogie, rijgen, splitsen en compenseren. En natuurlijk voor modellen zoals de getallenlijn en verpakkingsmateriaal (eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen). Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Hoofdrekenen tot 1000 Werkboek groep 5 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het optellen en aftrekken tot 1000. Daarnaast komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: getalbegrip en tellen tot 1000; onderhouden optellen en aftrekken tot 100; optellen en aftrekken boven de 100; geldrekenen en contextrekenen. Er is aandacht voor handige strategieën, zoals analogie, rijgen, splitsen en voor modellen zoals de getallenlijn en verpakkingsmateriaal (eenheden, tientallen, honderdtallen). Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Hoofdrekenen tot 100.000 Werkboek groep 7 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het optellen en aftrekken tot 100.000. Het optellen en aftrekken tot 100, 1000 en 10.000 wordt onderhouden. Daarnaast komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: getalbegrip en tellen tot 100.000; vermenigvuldigen en delen tot 100 en met grotere getallen; optellen en aftrekken boven de 10.000; rekenen met kommagetallen; afronden; voorrangsregels bij samengestelde sommen; geldrekenen en contextrekenen. Er is aandacht voor handige strategieën, zoals analogie, rijgen, splitsen en compenseren. En natuurlijk voor modellen zoals de getallenlijn en verpakkingsmateriaal (eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen). Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Cijferen Mix Werkboek groep 7 (5 ex)

Dit werkboek oefent intensief het cijferend rekenen, met onder andere: onderhouden van cijferend optellen en aftrekken, inclusief onthouden en inwisselen; langere optelsommen tot 100.000; cijferend rekenen met kommagetallen; cijferend vermenigvuldigen met 1- en 2-cijferige getallen, met extra aandacht voor de nulregel; delen met een staartje door middel van herhaald aftrekken; verkorten en gebruikmaken van 10 maal, 100 maal, et cetera. De taken worden aangeboden in contexten en er is aandacht voor het vooraf inschatten van het antwoord. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Verhaaltjessommen Werkboek groep 8 (5 ex)

In leuke aansprekende contexten wordt flink geoefend met het vertalen van rekenverhaaltjes naar een goede rekensom (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Het wordt opgebouwd van makkelijke, eenduidige verhaaltjes naar lastigere. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Cijferen Mix Werkboek groep 8 (5 ex)

Dit werkboek oefent intensief het cijferend rekenen, met uitgebreid aandacht voor het rekenen met kommagetallen. Alle cijfervaardigheden die aan het eind van een groep beheerst moeten worden komen aan bod. De taken worden aangeboden in contexten en er is aandacht voor het vooraf inschatten van het antwoord. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Verhaaltjessommen Werkboek groep 5 (5 ex)

In leuke aansprekende contexten wordt flink geoefend met het vertalen van rekenverhaaltjes naar een goede rekensom (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Verhaaltjessommen Werkboek groep 7 (5 ex)

In leuke aansprekende contexten wordt flink geoefend met het vertalen van rekenverhaaltjes naar een goede rekensom (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Verhaaltjessommen Werkboek groep 6 (5 ex)

In leuke aansprekende contexten wordt flink geoefend met het vertalen van rekenverhaaltjes naar een goede rekensom (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). De verhaaltjes worden opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Delen met/zonder rest Werkboek groep 5/6 (5 ex)

Dit boekje oefent intensief het delen t/m 100 met en zonder rest, met onder andere: herhaling delen tot 100, delen met rest, hogere delingen zoals 48 : 3, 125 : 5 met en zonder rest, handige hulpjes zoals de nulregel en splitsen. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Optellen tot 100 Werkboek groep 4 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het optellen en aftrekken tot 100. Getalbegrip en optellen en aftrekken tot 20 (verdere automatisering) worden herhaald. Verder komen onder andere aan bod: getalbegrip en telrij tot 100, splitsen, optellen en aftrekken met een opbouw van simpel naar over het tiental, geldrekenen, en automatiseren. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Optellen aftrekken tot 20 Werkboek groep 3 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief het optellen en aftrekken tot 20. Aan bod komen onder andere: getalbegrip en tellen, splitsen, optellen en aftrekken, stipsommen en geldrekenen. Er is natuurlijk aandacht voor automatiseren, handige strategieën en ondersteunende modellen zoals de getallenlijn. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Tafels tot en met 10 Werkboek groep 4/5 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief de tafels t/m 10. Voor inzicht en begrip in vermenigvuldigen worden de tafels als herhaald optellen aangeboden. Er vindt opbouw plaats van de lagere tafels naar de hogere en lastiger tafels. De tafels worden ingeoefend met behulp van verdubbelen, halveren, omkeren, één meer en één minder, en automatiseren.
Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Delen tot 100 zonder rest Werkboek groep 4/5 (5 ex)

Dit werkboek oefent intensief het delen tot en met 100 zonder rest. Er komen onderwerpen aan bod zoals de deelhandeling (verdelen, opdelen), het delen als omgekeerde vermenigvuldiging, opbouw van makkelijke delingen naar de hogere delingen en automatiseren. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Tafels 10> Werkboek groep 5/6 (5 ex)

Het werkboek oefent intensief de tafels t/m 10 en hoger. De tafels tot en met 10 worden herhaald. Daarnaast komen aan bod: de tafels 11 tot en met 15, hogere vermenigvuldigingen (bijvoorbeeld 4 x 24, 5 x 250) en handige hulpjes zoals de nulregel verdubbelen, halveren, omkeren. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Breuken Werkboek groep 8 (5 ex)

Een werkboek om breuken in groep 8 extra te oefenen. Met 12 taken en 3 toetsen leer je over gelijkwaardige en ongelijknamige breuken. Je oefent de breuken te delen, vermenigvuldigen, vergelijken, optellen en aftrekken. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Breuken Werkboek groep 7 (5 ex)

Een werkboek om breuken in groep 7 extra te oefenen. Met 12 taken en 3 toetsen leer je over gelijkwaardige en ongelijknamige breuken. Je oefent de breuken te delen, vermenigvuldigen, vergelijken, optellen en aftrekken. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Ajodakt reken Breuken Werkboek groep 6 (5 ex)

Een werkboek om breuken in groep 6 extra te oefenen. Met 12 taken en 3 toetsen oefen je onder andere eerlijk delen, even groot of klein, maten, delen en breuken, vergelijken en aanvullen. Meer informatie
€ 27,60 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen optellen+aftrekken tot 100 Leerlingboek groep 4

Dit leerlingenboek oefent het optellen en aftrekken tot 100. De leerlingen werken met de 5- en 10-structuur en krijgen handige rekenstrategieën aangeboden. De oefenstof is ingebed in aansprekende thema’s. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Klokkijken Leerlingboek groep 4/5

De leerlingen oefenen met klokkijken in realistische situaties. Alle vaardigheden, tot en met de minuten, komen aan bod. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Optellen en aftrekken tot 20 Leerlingboek groep 3/4

Dit leerlingenboek oefent het optellen en aftrekken tot 20. De leerlingen werken met de 5- en 10-structuur en krijgen handige rekenstrategieën aangeboden. De oefenstof is ingebed in aansprekende thema’s. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Stenvert groep Rekenen Rekenmeesters 6 Werkboek groep 8 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmeesters, die in totaal uit zes delen bestaat. Elk blok bevat 30 uitdagende taken voor goede rekenaars. Enkele voorbeelden van prikkelende opdrachten: magische vierkanten, geheimschriften, bijzondere puzzels, grappige en slimme getallenreeksen, kansberekeningen. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers M3 Werkboek groep 3 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers E3 Werkboek groep 3 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenblok voorlopertje realistisch Werkboek groep 3(5 ex)

Realistisch voorlopertje introduceert de serie Rekenen Realistisch. Deze serie bestaat in totaal uit zes uitgaven. De serie kent een overzichtelijke opbouw en bevat gevarieerde oefeningen. Deze omvatten onder andere: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken. In het voorlopertje oefenen de leerlingen hun ontluikende gecijferdheid. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers E5 Werkboek groep 5 (5ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers E4 Werkboek groep 4 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers M5 Werkboek groep 5 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers M4 Werkboek groep 4 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Topklassers Wiskunde deel 1 Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Met dit werkboek buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Zo gaan zij bijvoorbeeld aan de slag met: onbekende getallen, negatieve getallen, assenstelsel, vierhoeken, kwadraten, kansberekening, vierkantswortel, algebra en puzzels. Meer informatie
€ 46,30 Leverbaar

Bestellen

Topklassers Wiskunde deel 2 Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Met dit werkboek buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Zo gaan zij bijvoorbeeld aan de slag met: priemgetallen, kwadraten, machten, stelling van Pythagoras, cirkeleigenschappen, assenstelsel, driehoek van Pascal. Meer informatie
€ 46,30 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 4 vertrouwd Werkboek groep 6 (5 ex)

Dit is het vierde deel uit de serie Rekenen Vertrouwd. Op de voorzijde van de bladen staan rijtjes met sommen voor het traditioneel oefenen in rekenen, op een vertrouwde manier. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Topklassers Wiskunde deel 5 Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Met dit werkboek buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Enkele voorbeelden daarvan in dit deel: het zelf ontwerpen van sudoku’s, een eerlijke puntentelling bedenken voor een meerkamp, tabelspel, ontcijferspel, zwevende kubussen, bridge, getallendoolhof, meerkamp, triokubus en perspectief. Meer informatie
€ 46,30 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 5 vertrouwd Werkboek groep 7 (5 ex)

Dit is het vijfde deel uit de serie Rekenen Vertrouwd. Op de voorzijde van de bladen staan rijtjes met sommen voor het traditioneel oefenen in rekenen, op een vertrouwde manier. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 6 vertrouwd Werkboek groep 8 (5 ex)

Dit is het laatste deel uit de serie Rekenen Vertrouwd. Op de voorzijde van de bladen staan rijtjes met sommen voor het traditioneel oefenen in rekenen, op een vertrouwde manier. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Topklassers Wiskunde deel 3 Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Met dit werkboek buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Zo gaan zij bijvoorbeeld aan de slag met: bewerkingen van machten, meetkundige problemen, getalreeksen, redeneren, ruimtelijk inzicht, assenstelsels. Meer informatie
€ 46,30 Leverbaar

Bestellen

Topklassers Wiskunde deel 4 Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Met dit werkboek buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Enkele voorbeelden daarvan in dit deel: Slimschuifwedstrijd, Machtige drie, Goocheltruc, Wiscalculie, Breedbeeldtelevisie, Voetbaluitslagen, Vrijdag de dertiende, De snelste vrachtwagen, Bouwdoos. Meer informatie
€ 46,30 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 3 vertrouwd Werkboek groep 5 (5 ex)

Dit is het derde deel uit de serie Rekenen Vertrouwd. Op de voorzijde van de bladen staan rijtjes met sommen voor het traditioneel oefenen in rekenen, op een vertrouwde manier. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Reken Rekenblok aanvankelijkvertrouwd Werkboek groep 3 (5 ex)

Aanvankelijk vertrouwd is het voorlopertje van de serie Rekenen Vertrouwd. Een serie die uit zes delen bestaat. Op de voorzijde van de bladen staan rijtjes met sommen voor het traditioneel oefenen in rekenen, op een vertrouwde manier. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. In het voorlopertje oefenen de leerlingen hun ontluikende gecijferdheid. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 1 vertrouwd Werkboek groep 3 (5 ex)

Dit is deel een uit de serie Rekenen Vertrouwd. Op de voorzijde van de bladen staan rijtjes met sommen voor het traditioneel oefenen in rekenen, op een vertrouwde manier. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 2 vertrouwd Werkboek groep 4 (5 ex)

Dit is het tweede deel uit de serie Rekenen Vertrouwd. Op de voorzijde van de bladen staan rijtjes met sommen voor het traditioneel oefenen in rekenen, op een vertrouwde manier. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Breukenblok Werkboek groep 6 (5 ex)

Deze uitgave oefent de breuken in 24 taken met deels in te kleuren oefeningen en deels cijfermatige oefeningen. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Procentenblok Werkboek groep 7 (5 ex)

De opdrachten in dit Procentenblok kennen een alledaagse context van leerlingen (school, winkels, et cetera). De uitgave biedt gevarieerde werkvormen, zoals tekenen en het meten of inkleuren van cirkels, diagrammen en andere figuren. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Maten en gewichten Werkboek groep 6/7/8 (5 ex)

Met deze uitgave oefenen de leerlingen alle aspecten van het metriek stelsel. Ze werken met verhelderende schema’s en maken opdrachten over meten en wegen in herkenbare dagelijkse situaties. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 6 realistisch Werkboek groep 8 (5 ex)

Dit is het laatste deel uit de serie Rekenen Realistisch. Deze serie bestaat in totaal uit zes delen en een 'voorlopertje'. De serie kent een overzichtelijke opbouw en bevat gevarieerde oefeningen. Deze omvatten onder andere: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken.
Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 5 realist Werkboek groep 7 (5 ex)

Dit is deel 5 uit de serie Rekenen Realistisch. Deze serie bestaat in totaal uit zes delen en een 'voorlopertje'. De serie kent een overzichtelijke opbouw en bevat gevarieerde oefeningen. Deze omvatten onder andere: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmeesters 1 Werkboek groep 3 (5 ex)

Dit is het eerste deel uit de serie Rekenmeesters, die in totaal uit zes delen bestaat. Elk blok bevat 30 uitdagende taken voor goede rekenaars. Enkele voorbeelden van prikkelende opdrachten: magische vierkanten, geheimschriften, bijzondere puzzels, grappige en slimme getallenreeksen, kansberekeningen. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers M8 Werkboek groep 8 (5ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmeesters 3 Werkboek groep 5 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmeesters, die in totaal uit zes delen bestaat. Elk blok bevat 30 uitdagende taken voor goede rekenaars. Enkele voorbeelden van prikkelende opdrachten: magische vierkanten, geheimschriften, bijzondere puzzels, grappige en slimme getallenreeksen, kansberekeningen. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmeesters 2 Werkboek groep 4 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmeesters, die in totaal uit zes delen bestaat. Elk blok bevat 30 uitdagende taken voor goede rekenaars. Enkele voorbeelden van prikkelende opdrachten: magische vierkanten, geheimschriften, bijzondere puzzels, grappige en slimme getallenreeksen, kansberekeningen. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers E6 Werkboek groep 6 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers M6 Werkboek groep 6 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers E7 Werkboek groep 7 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmakkers M7 Werkboek groep 7 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmakkers, die in totaal uit 11 delen bestaat. De leerinhoud en aanpak van deze serie is toegespitst op zwakke rekenaars. Het biedt extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar. Dit sluit aan bij het Cito-leerlingvolgsysteem. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 2 realist Wwerkboek groep 4 (5 ex)

Dit is deel 2 uit de serie Rekenen Realistisch. Deze serie bestaat in totaal uit zes delen en een 'voorlopertje'. De serie kent een overzichtelijke opbouw en bevat gevarieerde oefeningen. Deze omvatten onder andere: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 1 realist Werkboek groep 3 (5 ex)

Dit is deel 1 uit de serie Rekenen Realistisch. Deze serie bestaat in totaal uit zes delen en een 'voorlopertje'. De serie kent een overzichtelijke opbouw en bevat gevarieerde oefeningen. Deze omvatten onder andere: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenblok 4 realist Werkboek groep 6 (5 ex)

Dit is deel 4 uit de serie Rekenen Realistisch. Deze serie bestaat in totaal uit zes delen en een 'voorlopertje'. De serie kent een overzichtelijke opbouw en bevat gevarieerde oefeningen. Deze omvatten onder andere: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert groep Rekenen Realistisch 3 Werkboek groep 5 (5 ex)

Dit is deel 3 uit de serie Rekenen Realistisch. Deze serie bestaat in totaal uit zes delen en een 'voorlopertje'. De serie kent een overzichtelijke opbouw en bevat gevarieerde oefeningen. Deze omvatten onder andere: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Werkboek groep 7 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmeesters, die in totaal uit zes delen bestaat. Elk blok bevat 30 uitdagende taken voor goede rekenaars. Enkele voorbeelden van prikkelende opdrachten: magische vierkanten, geheimschriften, bijzondere puzzels, grappige en slimme getallenreeksen, kansberekeningen. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Rekenmeesters 4 Werkboek groep 6 (5 ex)

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Rekenmeesters, die in totaal uit zes delen bestaat. Elk blok bevat 30 uitdagende taken voor goede rekenaars. Enkele voorbeelden van prikkelende opdrachten: magische vierkanten, geheimschriften, bijzondere puzzels, grappige en slimme getallenreeksen, kansberekeningen. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Omtrek Oppervlakte Inhoud Leerlingboek groep 7

Met dit boek oefenen en automatiseren leerlingen in groep 7-8 het berekenen van omtrek, oppervlakte en inhoud. Met en zonder lineaal, herleiding en ontbrekende gegevens. Daarbij komen de oppervlaktemakten ca, a en ha, en inhoudsmaten ml, cl, dl, dal, hl, cm3, dm3 en m3 aan bod. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen optellen/aftrekken boven de 100 groep 5/6

Dit leerlingboek biedt een grondige verkenning van de getalstructuur, gevarieerde aanpakken en procedures voor het handig optellen en aftrekken. De leerlingen werken aan het oplossen van problemen en leren omgaan met toepassingssituaties. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Vermenigvuldigen en delen Leerlingboek groep 5/6

Dit leerlingboek biedt inzicht in getallenstructuur en flexibel gebruik van getalrelaties. De oefenstof behandelt het getallengebied rond en boven de 100 en wordt aangeboden in herkenbare toepassingssituaties. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Cijferend vermenigvuldig/delen Leerlingboek groep 6

Met dit boek oefenen en automatiseren leerlingen in groep 6-7 het vermenigvuldigen en delen. De volgende rekenaspecten komen aan bod: hoofdrekenen met de tafels tot 10; vermenigvuldigingen en delingen boven de 10, 100 en 1000 met een cijfer en daarna met twee cijfers; deel- en vermenigvuldigsommen met veel nullen. Tot slot nog een aantal taken met extra moeilijke sommen. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Klokblok C Werkboek groep 4 (5 ex)

Dit is het derde deel uit de serie Klokblok (A tot en met C). De leerlingen oefenen op een speelse manier met klokkijken. Er is in de serie onder andere aandacht voor tijdsbesef, analoge en digitale tijdweergave en toepassingssituaties. Elk deel wordt afgesloten met een toets en een zelf in te kleuren klokkijk-diploma. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Verhouding breuk/procent Leerlingboek groep 7

Dit leerlingboek geeft helder inzicht in het verband tussen verhoudingen, breuken en procenten. De grote hoeveelheid opdrachten zorgen voor automatisering. De herkenbare contexten sluiten aan bij de realistische rekendidactiek. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Klokblok B Werkboek groep 4 (5 ex)

Dit is het tweede deel uit de serie Klokblok (A tot en met C). De leerlingen oefenen op een speelse manier met klokkijken. Er is in de serie onder andere aandacht voor tijdsbesef, analoge en digitale tijdweergave en toepassingssituaties. Elk deel wordt afgesloten met een toets en een zelf in te kleuren klokkijk-diploma. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Klokblok A Werkboek groep 4 (5 ex)

Dit is het eerste deel uit de serie Klokblok (A tot en met C). De leerlingen oefenen op een speelse manier met klokkijken. Er is in de serie onder andere aandacht voor tijdsbesef, analoge en digitale tijdweergave en toepassingssituaties. Elk deel wordt afgesloten met een toets en een zelf in te kleuren klokkijk-diploma. Meer informatie
€ 28,60 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Tafelblok met schijf Werkboek groep 4 (5 ex)

Deze uitgave is geschikt voor het inoefenen van de tafels 1 tot en met 10. De bijgeleverde rekenschijf toont telkens een andere reeks tafelsommen op dezelfde pagina. Dit is een speelse en aantrekkelijke manier om te oefenen met de tafels. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Reken Oefenblok Rekenen 2 Werkboek groep 4 (5 ex)

Dit is het tweede deel uit de serie Oefenblok Rekenen (deel 1 en 2). Een rijke hoeveelheid oefeningen, voor het automatiseren van de basisvaardigheden in optellen en aftrekken. In deel 1 oefenen leerlingen van groep 3 het optellen en aftrekken tot 20. Deel 2 oefent het optellen en aftrekken tot 100, voor leerlingen van groep 4. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Reken Oefenblok Reken 1 Werkboek groep 3 (5 ex)

Dit is het eerste deel uit de serie Oefenblok Rekenen (deel 1 en 2). Een rijke hoeveelheid oefeningen, voor het automatiseren van de basisvaardigheden in optellen en aftrekken. In deel 1 oefenen leerlingen van groep 3 het optellen en aftrekken tot 20. Deel 2 oefent het optellen en aftrekken tot 100, voor leerlingen van groep 4. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Reken Breuk + procent Werkboek groep 7/8 (5 ex)

Met dit Oefenblok Breuken en Procenten oefenen de leerlingen op een speelse en inzichtelijke manier de breuken en procenten. Onder meer door het inkleuren van delen van verschillende figuren. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Oefenblok Tafels Werkboek groep 4 (5 ex)

Oefenblok Tafels biedt extra oefenstof voor het automatiseren van de tafels van 1 tot en met 10. Op de ene kant van de pagina komen de tafels op systematische wijze aan de orde. De andere kant bevat opgaven met een speelser karakter. Aan het eind van het blok volgt een eindproef en een ‘tafeldiploma’ waarop de leerlingen hun vorderingen inkleuren. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Lengte Inhoudsmaten Gewicht Leerlingboek groep 7/8

Met dit boek oefenen en automatiseren leerlingen in groep 7-8 lengtematen (mm, cm, dm, m, dam, hm, km), inhoudsmaten (ml, cl, dl, l, dal, hl) en gewichtsmaten (mg, cg, dg, g, dag, hg, kg). Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Varia Rekenen Procenten Leerlingboek groep 7/8

Met dit boek oefenen en automatiseren leerlingen in groep 7-8 procenten. Het boek kent een zorgvuldige opbouw in moeilijkheidsgraad. Er wordt gestart met 1% en ronde getallen. Daarna volgen moeilijkere getallen lastigere procenten. Zoals gebroken procenten, procenten met een of twee cijfers achter de komma en procenten boven de 100%. De samenhang tussen procenten en breuken komt aan bod. Tevens is er aandacht voor handig rekenen. Meer informatie
€ 17,10 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Mijn tafelboek 2 Werkboek groep 4/5 (5 ex)

Mijn Tafelboek deel 1 en 2 bieden oefeningen om de tafels volledig te beheersen. Dit tweede deel laat leerlingen van groep 5 oefenen met keersommen en deelsommen, ook de tafels van 11, 12 en 25. Deel 1 is gericht op het inprenten en herhalen van de tafels voor groep 4. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen

Stenvert Rekenen Mijn tafelboek 1 Werkboek groep 4 (5 ex)

Mijn Tafelboek deel 1 en 2 bieden oefeningen om de tafels volledig te beheersen. Dit eerste deel is gericht op het inprenten en herhalen van de tafels voor groep 4. Deel 2 laat leerlingen van groep 5 oefenen met keersommen en deelsommen, ook de tafels van 11, 12 en 25. Meer informatie
€ 35,70 Leverbaar

Bestellen