Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Taalverhaal | ThiemeMeulenhoff

Taalverhaal.nu Taal en spelling voor het basisonderwijs

Unieke woordenschatlijn

Taalverhaal.nu besteedt veel aandacht aan woordenschat die volledig is geïntegreerd in de methode: twee weken woordenschatlijn per blok van vier weken. Woorden beklijven door de unieke combinatie van de verhaallijn en de toepassing van de woordenschat. De woordenschatwoorden komen systematisch  terug in de verhaallijn, de leesteksten en de oefeningen.

Jaarlijks komen 600 actuele kijk-, lees-, weet- en schooltaalwoorden aan bod. Taalverhaal.nu koppelt de woordenschat met leerlijnen spreken en luisteren, leesbegrip en woord- en zinsbouw. Zo verdubbel jij de opbrengst bij je leerlingen. Net zoals de onderhoudslijn begrijpend lezen dat doet, met zeven evidence based leesstrategieën die leiden tot hogere lesopbrengsten en jou tijd besparen.

De gebruikte didactiek is het viertactmodel; de bewezen aanpak van Marianne Verhallen.