Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Taalverhaal | ThiemeMeulenhoff

Taalverhaal.nu Taal en spelling voor het basisonderwijs

Instructiefilmpjes

Naast je eigen instructie, kan je als leerkracht de vele instructiefilmpjes gebruiken. Met deze instructiefilmpjes voor zowel taal als spelling maak je de lesstof boeiender voor leerlingen en blijft de stof beter hangen.

Taalverhaal.nu heeft de lessen opgebouwd volgens het IGDI-model. De basis hiervan is het directe instructiemodel, bestaande uit de vier fasen introductie, instructie, verwerking en reflectie. Instructie vindt plaats door: jou als leerkracht, het leerlingenboek met de uitlegblokjes plus het digibord met instructiefilmpjes en (interactieve) oefeningen.

Bekijk een voorbeeld van een instructiefilm

Verhaalanimaties vormen de rode draad

Taal vanuit een verhaal maakt leerlingen enthousiast voor de les. Elk hoofdstuk binnen Taalverhaal.nu start met een spannende verhaalanimatie via het digibord die de rode draad vormt binnen de leerlijnen. De personages en belevenissen groeien door de leerjaren met de leerlingen mee. Zo blijft het boeien. De animaties koppelen woord en beeld binnen de context van het verhaal. Daardoor onthouden leerlingen de betekenis beter.

Bekijk een voorbeeld van een verhaalanimatie

Samenwerken met de Kwismeester

De Kwismeester is een speelse en effectieve werkvorm waarmee de kinderen in tweetallen zelfstandig de belangrijkste vaardigheden oefenen. Eén leerling is de kwismeester en stelt vragen aan zijn of haar klasgenoot.

Bij spelling oefenen de leerlingen nog eens met het desbetreffende woordpakket. De leerlingen in de hogere groepen (groep 6-8) ervaren de werkwoordspelling nog al eens als moeilijk. Daarom richt de Kwismeester zich in die drie groepen in hoge mate op de werkwoordspelling.

Zet je de Kwismeester in naast je taalles? Dan richt de Kwismeester zich op de leerlijn die jij aan het behandelen bent. De onderwerpen die aan bod komen zijn spreken & luisteren, leesbegrip, woordenschat en woord & zinsbouw.

Werken aan 21e eeuwse vaardigheden

De huidige samenleving vraagt om nieuwe vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, creativiteit, filosoferen, onderzoeken, argumenteren, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren. Met Filosoferen met Bas Haring en Helder denken (ontwikkeld i.s.m. de Denkacademie) leren je leerlingen onder meer kritisch denken, argumenteren en analyseren. Handig voor nu én in toekomst. Deze lessen vormen een afwisselend onderdeel bij de lessen taal en spelling.