Hulp bij inloggen     winkelwagen
Taalverhaal | ThiemeMeulenhoff

Taalverhaal.nu Taal en spelling voor het basisonderwijs

  Updates van Taalverhaal.nu

Nieuw in Taalverhaal.nu

Afgelopen zomerperiode heeft voor de software Taalverhaal.nu in het teken gestaan van aanvullingen in de verwerkingssoftware, enkele verfijningen en uitbreidingen in de oefen- en toetssoftware en vanaf heden zijn ook de oefenresultaten aangesloten op Momento. Onderstaand per item een nadere toelichting.

Aanvullingen verwerkingssoftware

De extra opdrachten per blok van Taal en Spelling zijn toegevoegd aan de verwerkingssoftware. Voor Taal is tevens een 11e les toegevoegd aan de hoofdstukken 2, 4, 6, 8, 10 en 12. Voor Spelling is een 5e les toegevoegd bij de Woordpakketten 4, 8, 12, 16, 20 en 24. Het betreft hier extra opdrachten op 3 niveaus: 8, ** en ***.

Verbeteringen oefen- en toetssoftware

De volgende onderdelen van de oefen- en toetssoftware zijn verfijnd en uitgebreid:

  • Sessieplanner aangepast
    Er is een nieuw overzicht (dashboard) van de sessieplanner. In één oogopslag zie je nu per leerling wat de status per blok is. Dus welke toetsen of oefeningen zijn reeds gemaakt, welke zijn klaargezet en welke zijn nog niet ingepland. De sessieplanner is beschikbaar via de methodestartpagina onder ‘Voortgang’. En waar de knop sessieplanner voorheen naar het resultatenoverzicht verwees, verwijst deze nu uitsluitend naar het overzichtsscherm (dashboard) van de sessieplanner.
taalverhaal nu sessieplanner
  • Aanpassing scherm na voltooide oefening
    Wanneer leerlingen een oefening hebben voltooid, krijgen ze dit nu ook op het scherm te zien. De melding “Je bent klaar met de oefening” verschijnt.
Oefensoftware | Taal en spelling | Primaironderwijs | Taalverhaal.nu

  • Oefenresultaten nu ook in Momento
    Naast de toetsresultaten is het nu ook mogelijk om de oefenresultaten van Taalverhaal.nu met Momento uit te wisselen. Dat geldt niet voor de verwerkingsresultaten.
Verwerkingssoftware | Taal en spelling | Primaire onderwijs | Taalverhaal.nu