Hulp bij inloggen     winkelwagen
spelling in de lift adaptief

Hoe besteedt jouw school de NPO gelden?

Extra geld voor het wegwerken van achterstanden

Scholen krijgen de komende tweeëneenhalf jaar extra geld van de overheid om leer- en ontwikkelachterstanden, als gevolg van de coronacrisis, structureel weg te werken. Jouw school mag deze aanvullende financiële bijdrage uit het Nationaal Programma Onderwijs, ook wel NPO gelden genoemd, naar eigen inzicht inzetten om leerlingen zo effectief mogelijk te helpen.

Investeer in een aanvullend spellingprogramma!

Veel scholen kiezen ervoor om met de NPO gelden te investeren in de aanschaf van een aanvullend programma, zoals Spelling in de lift adaptief. Met dit bewezen effectieve programma kun je leerlingen die moeite hebben met spelling extra ondersteuning bieden naast de reguliere methode. Spelling in de lift adaptief brengt de spellingvaardigheid van álle leerlingen in de klas – spellingzwakke leerlingen in het bijzonder – op niveau. Snel, doelgericht en met een minimale tijdsinspanning voor de leraar. Wist je dat je Spelling in de lift adaptief in veel gevallen volledig met NPO-geld kunt aanschaffen?