Hulp bij inloggen     winkelwagen
spelling in de lift adaptief

15 Redenen om te kiezen voor het Spelling in de lift adaptief:

 1. Nulmeting/starttoets geeft direct inzicht in het niveau van de leerling
 2. Snel en gemakkelijk inzetbaar voor leerlingen met spellingsproblemen
 3. Combinatie van papier en digitaal: oefenboekjes en adaptieve leerlingsoftware, bedoeld voor uitleg -> inoefenen -> zelf oefenen
 4. Volledig adaptieve leerlingsoftware, afgestemd op de behoefte van de individuele leerling
 5. Overzichtelijk dashboard biedt de leerkracht real-time inzicht in de vorderingen van leerlingen 6. Goede voorbereiding op Cito-toetsen/gekoppeld aan Cito (tussen)doelen en DLE
 7. Leerlingen kunnen op school én thuis zelfstandig – zonder tussenkomst leerkracht of ouder – aan hun eigen ontwikkelpunten werken. Dit geeft grip op en vertrouwen in hun eigen leerproces
 8. Oefenboekjes en digitale lessen per niveau. Zo kan er ook stof uit andere leerjaren geoefend worden
 9. Handige voorleesfunctie van woorden (ideaal voor o.a. leerlingen met dyslexie en NT2 leerlingen)
 10. Duidelijke handleiding voor leerkrachten met extra didactische aanwijzingen 11. Goed te organiseren: de leerkracht kiest voor extra begeleiding of laat de leerling(en) zelfstandig oefenen
 12. Onafhankelijke aanvulling op alle gangbare spellingsmethodes
 13. Didactisch onderbouwd programma
 14. Gebaseerd op twintig jaar ervaring en doorontwikkeling
 15. Positieve gebruikerservaringen

Spelling in de lift adaptief vervangt de oude methode. De oude werkboekjes van Spelling in de lift zijn niet langer verkrijgbaar.