Hulp bij inloggen     winkelwagen

Pit Taal Taalmethode voor groep 4 t/m 8

Leerlijnen

De vijf leerlijnen van Pit hebben elk een eigen kleur in de methode en worden in een vast ritme aangeboden. Zo weten leerlingen altijd precies wat ze aan het leren zijn.

Spreken & luisteren
In de leerlijn Spreken en luisteren ontwikkelen leerlingen hun spreekvaardigheid, gespreks- en samenwerkvaardigheid én begrijpend-luistervaardigheid. 

Woordenschat
Binnen Pit Taal is het strategisch leren van woorden cruciaal, dat wil zeggen: aan de hand van strategieën en stappenplannen. Je geeft strategisch woordenschatonderwijs op drie gebieden: woorden leren, leren woorden te leren (woordleerstrategieën) en over woorden leren (betekenisrelaties leggen). 

Lezen
Door aan de slag te gaan met leesteksten, leren leerlingen over allerlei aspecten van taal. Leesteksten helpen bij het goed leren schrijven én zijn nodig om nieuwe woorden te leren. De leerlijn Lezen is ondersteunend aan de andere leerlijnen en géén vervanger van een methode technisch of begrijpend lezen. 

Taal verkennen
Leerlingen leren over taalstructuur en de begrippen die hierbij horen, ze leren na te denken over de grammaticale structuur van woorden, zinnen en alinea's en ze leren de functie daarvan te bepalen.

Schrijven
Met Pit leren kinderen goed en mooi formuleren binnen een heldere opbouw. Ook leren ze hoe ze verschillende soorten teksten schrijven (wel fictie als non-fictie). 

Pit leerlijnen