Hulp bij inloggen     winkelwagen

Leerlijnen

De vijf leerlijnen van Pit hebben elk een eigen kleur in de methode en worden in een vast ritme aangeboden. Zo weten leerlingen altijd precies wat ze aan het leren zijn. In het kader van woorden- schat besteedt Pit structureel aandacht aan  begrijpend lezen. 

Spreken & luisteren
Kijk- en luistervaardigheden trainen en spreek- en gespreksvaardigheid ontwikkelen, zoals een gevarieerde woordenschat  gebruiken, presentaties geven en non-verbale communicatie oefenen.

Woordenschat
Woorden leren, woorden leren te leren 
(woordleerstrategieën) en over woorden leren (betekenisrelaties leggen).

Lezen
Begrijpend lezen in combinatie met woor-denschat, leesstrategieën leren en toepassen en leestechnieken gebruiken.

Taal verkennen
Leren over de opbouw van teksten, zinnen en woorden en ontleden van zinnen

(Creatief) schrijven
Goed en mooi formuleren, creatief schrijven en verschillende soorten teksten schrijven (zakelijke brieven, fictieteksten, informatie-teksten, instructies en betogende teksten).

Pit leerlijnen