Hulp bij inloggen     winkelwagen

Pit Taal Taalmethode voor groep 4 t/m 8

Met Pit kun je volledig digitaal of volledig op papier werken. Maar ook hybride (combinatie papier/ digitaal).

Cockpit voor de leerkracht 

In de handige online omgeving van Pit, de Cockpit, vind je al het digitale materiaal dat  jij als leerkracht nodig hebt. Denk aan handleidingen, handvatten voor de lesvoorbereiding, instructievideo’s, animaties en uitleg over verschillende taal- en spellingstrategieën. Ook vind je er concrete tips voor bijvoorbeeld differentiëren of omgaan met dyslexie.
Laptop met Cockpit leerkracht omgeving van Pit

Adaptieve interactieve leeromgeving

De verwerkingssoftware is de digitale versie van het leerwerkschrift, maar dan interactief! De leerlingen gebruiken deze omgeving tijdens je les om mee te lezen of te praten over de woorden en afbeeldingen. Na je instructie maken de leerlingen de oefeningen die ze anders in hun leerwerkschrift zouden maken. De verwerkingssoftware is beschikbaar op niveau Maat en Basis/Plus.

Oefensoftware

De oefensoftware bevat extra oefenstof die naast de reguliere verwerking in het leerwerkschrift of digitale verwerking ingezet kan worden. In de Cockpit kun je als leerkracht per leerling zien welke leerdoelen extra aangeboden moeten worden in de oefenstof. Met één druk op de knop staan ze klaar.