Hulp bij inloggen     winkelwagen

Pit Spelling Spellingmethode voor groep 4 t/m 8

Opbouw en structuur

Het jaarprogramma van Pit Spelling bestaat uit zes blokken van vijf weken, plus drie herhalingsweken. Elk blok bestaat uit 5 weken: vier lesweken en één toetsweek. Elke lesweek heeft vier lessen van 25 minuten en behandelt één spellingcategorie. Elke vierde les is een Pitstop-les voor herhaling en een formatief dictee.

Jaarindeling Pit Spelling