Hulp bij inloggen     winkelwagen

Pit Taal & Spelling voor het basisonderwijs

Het Pit-principe

Onze strategische onderwijsvisie

Pit is ons antwoord op de vraag wat modern taalonderwijs nodig heeft. Voor dit antwoord hebben we goed geluisterd naar de wensen en ideeën van leerkrachten en taalkundig specialisten. En natuurlijk naar leerlingen zelf. Zo kwamen we tot het Pit-principe:

  • Planmatig: een planmatige aanpak gericht op heldere leerlijnen en doelen
  • Interactief leren: volgens het directe instructiemodel voor uitvoerend en strategisch handelen, ondersteund door spelend en bewegend leren
  • Transfer: toepassen van geleerde kennis en vaardigheden binnen en buiten de methode.

"Duurzame functionele taalvaardigheid. Daar richt Pit zich op. Leerkrachten krijgen met deze methode alle begeleiding die ze nodig hebben om kinderen hun opgedane kennis en vaardigheden daadwerkelijk te laten toepassen, binnen én buiten school, nu en in de toekomst. Dat maakt deze methode uniek.”


Maria Hetty van den Berg, hoofdauteur Pit

Pit Principe

Pit Taal

Pit Spelling