Hulp bij inloggen     winkelwagen

Pit Taal & Spelling voor het basisonderwijs

Pluswerk en Spitswerk

Voor leerlingen die meer aan kunnen is er extra verrijkings-, verbredings- en verdiepingsmateriaal. Zij werken eerst aan een stevige basis met behulp van het leerwerkschrift Basis. Wanneer ze die stof beheersen, gaan ze aan de slag met het materiaal van Pluswerk en/of Spitswerk. Verder naar beneden vind je de links naar Pluswerk (bij taal en spelling) en Spitswerk (bij taal) voor groep 4 tot en met 8. Je kunt de bestanden downloaden, printen en uitproberen. 

Pluswerk (bij taal en spelling) biedt verdiepingsstof voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. De opdrachten in dit materiaal zijn gekoppeld aan de leerdoelen, maar vragen meer van leerlingen als het gaat om het toepassen van vaardigheden en het combineren van kennis.

Spitswerk (bij taal) bevat verrijkings- en verbredingsstof. In uitdagende taken, die onder andere een beroep doen op de hogere-orde-denkvaardigheden, leren de leerlingen taal te gebruiken in een bredere context. Zo gaan de leerlingen in groep 8 aan de slag met de Spaanse taal.

Pit uitproberen in je klas
Altijd hulp van de klantenservice van ThiemeMeulenhoff

Heb je vragen?

Uiteraard zijn we bereikbaar voor al je vragen over Pit! Neem contact met ons op via 033 - 448 38 00 (kies 3) of mail naar po@thiememeulenhoff.nl.