Hulp bij inloggen     winkelwagen

Pit & Burgerschap

Taal- en burgerschapsonderwijs integreren? Met Pit kan het!

Je wil jouw leerlingen voorbereiden op hun deelname aan de maatschappij. Daar hebben ze taal- en rekenvaardigheden voor nodig, maar óók sociale en maatschappelijke competenties. Met Pit Taal integreer je burgerschapsvorming op een natuurlijke manier in je taalonderwijs. Lees verder om te zien hoe taal & burgerschap hand in hand gaan!

Pit Projecten

De vijf stappen van Pit Projecten | ThiemeMeulenhoff

Pit Taal bevat naast de reguliere lessen optionele projectlessen. In deze Pit Projecten besteed je aandacht aan wereldoriëntatie, burgerschap en sociaal-emotionele thema’s. Tegelijk werken leerlingen in de projecten aan hun taalvaardigheden, woordenschatuitbreiding én 21e-eeuwse vaardigheden, zoals digitale geletterdheid. 

In de Pit Projecten werken leerlingen volgens het principe van ‘Onderzoekend en ontwerpend leren’: ze doen onderzoek, werken aan een eindproduct en presenteren dat. Ze zetten daarbij hun taalvaardigheden volop in.

De leerlingen werken aan de verschillende projecten in een projectportfolio. Voor elk leerjaar is er een nieuw projectportfolio. Blader hieronder door een aantal projecten.

Redeneren en filosoferen met Pit 

Een belangrijke bouwsteen van het leergebied Burgerschap is ‘Denk- en handelwijzen’, waarin leerlingen bijvoorbeeld leren kritisch denken en handelen, ethisch redeneren en communiceren. Binnen Pit krijgt deze bouwsteen vorm in de lessen ‘Redeneren met Pit’ en ‘Filosoferen met Pit’, waarin leerlingen samen aan de slag gaan met prikkelende, enthousiasmerende werkvormen. Ze denken, redeneren, overtuigen, betogen, discussiëren en luisteren, waardoor hun taalontwikkeling gestimuleerd wordt.

Redeneren en filosoferen met Pit levert veel op:

  • Redeneren en filosoferen brengt leerlingen tot elkaar. Tijdens de activiteiten – die met de hele groep worden gedaan – leren leerlingen om naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren.
  • De opdrachten en activiteiten zorgen er niet alleen voor dat leerlingen hun denk- en redeneervaardigheden op een hoger niveau brengen. Ze dragen ook bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en aan burgerschapsvorming.
  • De materialen doen een beroep op de hogere-orde-denkniveaus. Leerlingen worden uitgedaagd ideeën te onderzoeken, kritisch onder de loep te nemen en nieuwe ideeën en gezichtspunten te ontwikkelen.
  • De filmpjes en vragen uit het materiaal prikkelen en enthousiasmeren. Dat leidt tot betrokkenheid, interactie en motivatie. 

‘Redeneren met Pit’ bevat zes lessen voor elk leerjaar. ‘Filosoferen met Pit’ bestaat uit twaalf denkvragen per leerjaar, waarbij twee (soms drie) lessen horen.

Bekijk voorbeeldlessen

Bekijk hieronder een aantal voorbeeldlessen van Rederen met Pit en Filosoferen met Pit.

Nieuw: de burgerschapskalender

Pit uitproberen in je klas

Naast de Pit-projecten, Filosoferen met Pit en Redeneren met Pit is er vanaf schooljaar 2023-2024 nóg een mogelijkheid om burgerschapsvorming een plekje te geven in je dagprogramma: de burgerschapskalender! 

De burgerschapskalender biedt voor elke schoolweek een aantal korte items over burgerschap die je met je groep behandelt. Er is aandacht voor drie grote en belangrijke burgerschapsthema’s: identiteit, democratie en wereldburgerschap. 

Bij het samenstellen van de kalender wordt gelet op de bouwstenen die Curriculum.nu benoemt in de publicatie Leergebied Burgerschap. Voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Burgerschap (2019). 

Hoe werkt de burgerschapskalender? 

Elke week staat een onderwerp centraal dat met één van de genoemde thema’s te maken heeft. Elke week kun je op vier manieren aandacht besteden aan het onderwerp. Dat gebeurt door middel een spreuk van een denker, een stelling, een dilemma, een tekst uit een kinderboek, blad of een informatief boek of van een website, een afbeelding, een gedicht, een citaat van kinderen of een mini-casus.

ThiemeMeulenhoff

Door met de kalender aan de slag te gaan besteed je structureel aandacht aan burgerschapsvorming, doen leerlingen kennis op van burgerschap, passen ze burgerschapsvaardigheden toe én ontwikkelen ze een houding die bij goed burgerschap hoort. Hiermee voldoe je ook aan de opdracht die de overheid aan scholen heeft gegeven.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de burgerschapskalender? Laat dan hieronder je gegevens achter.