Hulp bij inloggen     winkelwagen

De voordelen van Got it Taal

Met Got it Taal geef je jouw plusleerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs eenvoudig extra lesstof en uitdaging. De volledig digitale oefenomgeving biedt jouw leerlingen een oefenroute op maat. De resultaten van een zogenaamde instaptoets bepalen het startniveau. Na de instaptoets gaan jouw leerlingen alleen met datgene aan de slag waarmee ze moeten oefenen.

Got it geeft voortdurend nieuwe opdrachten die gebaseerd zijn op de eerder behaalde resultaten. De leerling heeft inzage in zijn eigen leerprestaties via een zogenaamde kenniskaart. Dit motiveert de leerling om zijn prestaties steeds te verbeteren.

Vraag een proefpakket aan

Een hoger leerrendement

Got it Taal houdt voortdurend de resultaten van leerlingen bij en past het niveau van de oefeningen daarop aan. Het programma is gestuurd vanuit de praktijk en biedt daarom in eerste instantie geen theoretische informatie aan bij de oefeningen. Heeft een leerling toch theoretische ondersteuning nodig? Dan roept hij die zelf op in de navigatie. Als een leerling een serie oefeningen goed heeft afgerond, krijgt hij een toets. Zo is het leerrendement optimaal inzichtelijk. Got it is hiermee écht adaptief.

Doorlopende leerlijn

Got it sluit naadloos aan op de referentieniveaus van de commissie Meijerink (1F t/m 3F). Deze referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal. De niveaus zijn als volgt samengesteld:

  • 1F – basisonderwijs
  • 2F – vmbo, mbo-1, mbo-2, mbo-3
  • 3F – havo, vwo, mbo-4

Got it is daarom inzetbaar voor de hele doorlopende leerlijn rekenen, van basisonderwijs tot hbo. Lees ook vooral meer over Got it voor het voortgezet onderwijs, mbo of hbo.

Domeinen

Naast de referentieniveaus onderscheidt het referentiekader vier taaldomeinen. De oefenstof van Got it beslaat alle domeinen.

  1. Leesvaardigheid
  2. Spelling en grammatica
  3. Schrijfvaardigheid
  4. Mondelinge taalvaardigheid

Onderwerpen

Elk domein is onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Elk onderwerp is stapsgewijs opgebouwd. Dit verloopt van het introduceren van nieuwe kennis, naar gestuurd aanbieden tot zelf in de situatie toepassen. Theorie en uitlegfilmpjes zijn altijd beschikbaar voor de student.

Wist je trouwens dat Got it op dit moment bestaat uit 134 uitlegfilmpjes, 507 theorie-items en 2565 unieke oefeningen?

Tijdbesparend en flexibel

Got it werkt tijdbesparend en is flexibel inzetbaar. Het docentendashboard maakt bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgang en het niveau van jouw leerlingen inzichtelijk. Zo zie je direct op welke onderdelen je jouw leerlingen extra kan coachen.

Vraag een proefpakket aan