1
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Voordelen Schrift

Met Schrift leren kinderen hun handschrift onderhouden

Deze schrijfmethode leert kinderen tot en met groep 8 hoe ze hun handschrift goed kunnen beoordelen. Hierdoor kunnen kinderen hun eigen handschrift onderhouden, ook op het moment dat ze dit verder ontwikkelen en bijvoorbeeld los willen gaan schrijven. Schrift concentreert zich op goed leren kijken en nauwkeurig leren uitvoeren. Ook bij de heel jonge kinderen.

Lees meer in het interview met de auteur 

Nieuwe moderne letter

Met Schrift leer je jouw leerlingen een geheel nieuwe, moderne letter: de minder schuinstaande letter. De vormgeving is aangepast aan het modern schrijfmateriaal en de psychomotorische uitgangspunten van deze tijd. De nieuwe letter is minder breed, heeft kortere lussen en wordt minder schuin geschreven. Kapitalen zijn eenvoudig te gebruiken.

Lees meer over de letter van Schrift

Activerende didactische instructie

Elke les in Schrift is in de praktijk getest en heeft dezelfde opbouw.  De Activerende Didactische Instructie is een goed doordacht lesmodel als het gaat om cognitief instrumentele vaardigheid. Elke les begint met een terugblik en een introductie, waarna uitleg over het onderwerp volgt. Daarna oefenen de kinderen gezamenlijk om te controleren of de oefening inderdaad duidelijk is. Vervolgens werken ze zelfstandig, waarna je de les afsluit met een evaluatie en een vooruitblik op de volgende les.

Vraag een zichtzending aan

De letter van Schrift

Met Schrift leer je jouw leerlingen een geheel nieuwe, moderne letter. De minder schuinstaande letter. De vormgeving is aangepast aan het modern schrijfmateriaal en de psychomotorische uitgangspunten van deze tijd. De nieuwe letter is minder breed, heeft kortere lussen en wordt minder schuin geschreven. Kapitalen zijn eenvoudig te gebruiken.

De kenmerken van de letter:

 •           gebruik van kapitalen
 •           minder schuin schrift
 •           minder breed schrift
 •           instructiegemak
 •           vormovereenkomst
 •           rechtermarge
 •           geen regelverhaking

Linkshandigheid

Heb je linkshandige leerlingen in de klas? De rechtopstaande letter van Schrift is voor hen even makkelijk als voor rechtshandigen. Zij kunnen namelijk ook het schrift evenwijdig aan de onderarm leggen. Links- en rechtshandigen schrijven zo met de hand en arm onder de regel. Daardoor staat de hand niet in een gebogen stand.

De voordelen van de nieuwe lettervorm

 •           een hogere schrijfsnelheid
 •           papier besparen
 •           geen regelverhaking door kortere lussen van de letters
 •           eenvoudigere hoofdlettervormen
 •           de hellinghoek sluit beter aan bij de schrijfstijl van schoolverlaters
 •           een apart schrift voor linkshandigen is overbodig  

De smallere letter vergt minder handverplaatsing en leidt tot een kortere schrijflijn. Hierdoor schrijven je leerlingen automatisch sneller. Ook heb je met de smallere letter minder rondgaande en overlappende trajecten. Bovendien kost deze letter minder ruimte en dus minder papier. De kapitaalvormen zijn praktisch, eenvoudig instrueerbaar en makkelijk uitvoerbaar.

Vraag een zichtzending aan
Schrijfmethode

Interview met de auteur

Waarom zou je voor Schrift kiezen? Dat legt de auteur Ben Hamerling (schrijfdocent en verbonden aan de stichting Schrijfontwikkeling) zelf uit in het onderstaande interview.

‘Met Schrift leren kinderen hun handschrift onderhouden’

In Nederland heerst het beeld dat je vanaf groep 6 niets meer aan schrijfonderwijs hoeft te doen. Volkomen onterecht vindt Ben Hamerling, auteur van Schrift. Deze schrijfmethode bevat dan ook lessen tot en met groep 8 en leert kinderen hoe ze hun handschrift goed kunnen beoordelen. “Hierdoor kunnen kinderen hun eigen handschrift onderhouden, ook op het moment dat ze dit verder ontwikkelen en bijvoorbeeld los willen gaan schrijven.”

Uit vele wetenschappelijke studies blijkt dat schrijven een cognitieve vaardigheid is. Ben: “Gek genoeg leggen de meeste schrijfmethodes de nadruk op motoriek, met naschrijfoefeningen en schrijfpatronen. Schrift concentreert zich daarentegen juist op goed leren kijken en nauwkeurig leren uitvoeren. Als kinderen dat kunnen, komen ze tot de beste resultaten. Ook heel jonge kinderen, want dat zij alleen grote en daarna pas fijne bewegingen kunnen maken is een fabeltje. De motoriek van jonge kinderen is schitterend en compleet!”

Doordacht lesmodel

Elke les in Schrift is getest in de praktijk en op eenzelfde manier opgebouwd. “We werken met een goed doordacht lesmodel als het gaat om cognitief instrumentele vaardigheid”, zegt Ben. “Dat is Activerende Didactische Instructie”. De les begint met een terugblik en een introductie, waarna uitleg over het onderwerp volgt. Daarna wordt er gezamenlijk geoefend om te controleren of de oefening inderdaad duidelijk is. Dan volgt zelfstandig werken, een evaluatie en een vooruitblik op de volgende les.”

Schrijven of typen?

Over de vraag of schrijfonderwijs in dit computertijdperk nog wel relevant is, kan Ben heel kort zijn: “Al vanaf de uitvinding van de typemachine, wordt het schrijven een gewisse dood toegeschreven. Toch worden er meer pennen dan ooit tevoren verkocht. Ik ben verbonden aan de Stichting Schriftontwikkeling en daar krijgen wij wekelijks berichten van ouders van kinderen die lage cijfers halen door hun slecht leesbare handschrift. Duidelijke schrijven is en blijft belangrijk!”

Vraag een zichtzending aan