1
Hulp bij inloggen     winkelwagen

De letter van Schrift

Met Schrift leer je jouw leerlingen een geheel nieuwe, moderne letter. De minder schuinstaande letter. De vormgeving is aangepast aan het modern schrijfmateriaal en de psychomotorische uitgangspunten van deze tijd. De nieuwe letter is minder breed, heeft kortere lussen en wordt minder schuin geschreven. Kapitalen zijn eenvoudig te gebruiken.

De kenmerken van de letter:

 •           gebruik van kapitalen
 •           minder schuin schrift
 •           minder breed schrift
 •           instructiegemak
 •           vormovereenkomst
 •           rechtermarge
 •           geen regelverhaking

Linkshandigheid

Heb je linkshandige leerlingen in de klas? De rechtopstaande letter van Schrift is voor hen even makkelijk als voor rechtshandigen. Zij kunnen namelijk ook het schrift evenwijdig aan de onderarm leggen. Links- en rechtshandigen schrijven zo met de hand en arm onder de regel. Daardoor staat de hand niet in een gebogen stand.
Schrijfmethode

De voordelen van de nieuwe lettervorm

 •           een hogere schrijfsnelheid
 •           papier besparen
 •           geen regelverhaking door kortere lussen van de letters
 •           eenvoudigere hoofdlettervormen
 •           de hellinghoek sluit beter aan bij de schrijfstijl van schoolverlaters
 •           een apart schrift voor linkshandigen is overbodig  

De smallere letter vergt minder handverplaatsing en leidt tot een kortere schrijflijn. Hierdoor schrijven je leerlingen automatisch sneller. Ook heb je met de smallere letter minder rondgaande en overlappende trajecten. Bovendien kost deze letter minder ruimte en dus minder papier. De kapitaalvormen zijn praktisch, eenvoudig instrueerbaar en makkelijk uitvoerbaar.

Vraag een zichtzending aan