1
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Pakketsamenstelling

Schrift bevat naast de digibordsoftware lesmaterialen specifiek voor de leerkracht en leerling.

Voor de leerkracht

Materiaal voor de leerkracht bestaat uit:

 • handleiding
 • groepsmap (incl. cd-rom)
 • wandkaarten
Pakketoverzicht Schrift

De handleiding

Schrift is in veel opzichten didactisch zeer vernieuwend. Daarom staat in elke handleiding een korte introductie waarmee je makkelijk leert werken met de nieuwe letter en de methode. De handleiding geeft je ook een beeld van het type oefeningen voor je leerlingen. Daarnaast vind je complete lesschema’s met instructies; tips voor verbale ondersteuning en aanwijzingen voor bordgebruik.

Per les zie je:

 •           het doel
 •           het benodigde materiaal
 •           of het een zelfstandige of leerkrachtgebonden les is
 •           waar het accent op ligt
 •           hoe de les verloopt
 •           wat de differentiatiemogelijkheden zijn
 •           de antwoorden waar nodig en mogelijk

Groepsmap

Voor elke jaargroep is een groepsmap. Daarin vind je een didactische toelichting, een gedetailleerd jaaroverzicht en veel extra oefenmateriaal in de vorm van kopieerbladen. Heb je leerlingen in de klas die meer ondersteuning nodig hebben? Dan vind je in de groepsmap ook extra opdrachten voor hen, inclusief uitleg hoe je het materiaal inzet. 

Bij elke groepsmap horen twee cd-roms. Eén met de digitale versie van de Schrift-letter, extra materiaal en bouwstenen om zelf eenvoudig extra materiaal te ontwikkelen. Dit extra instructie- en oefenmateriaal bestaat onder andere uit herhalingsoefeningen en letterkaartjes die je kunt gebruiken als voorbeeld bij de instructieles. Op de tweede cd-rom, de Interactieve Methodeverantwoording, staat de complete methodeverantwoording met achtergronden, onderzoeken die gedaan zijn en voorbeelden.

Wandkaarten

Je neemt de letters klassikaal door met de wandkaarten van Schrift. Voor groep 1-2 biedt Schrift de basiskapitalenwandkaart. Voor groep 3 is er een wandkaart met kleine letters. Deze is dubbelzijdig bedrukt. Eén kant laat de letters zien. De andere kant zijn de letters verwerkt in kleine woordjes. Je hangt ze op als de leerlingen verbonden schrijven. Dan zien ze hoe de verbindingen tussen de verschillende letters zijn.

Op de wandkaart voor groep 4 staan kapitalen. Op de achterzijde zijn de kapitalen verwerkt in woorden. Van groep 5 tot en met 8 zijn er wandkaarten met daarop het sierschrift en onverbonden schrift.

Voor de leerling

Het materiaal voor de leerlingen bestaat uit:

 •          schriften
 •          letterkaarten

Schriften

Vanaf groep 3 werken de leerlingen in hun eigen schrijfschriften. De omvang en inhoud van de schriften sluiten aan op het aantal lessen dat je in een jaar aan schrijven besteedt. Door de aantrekkelijke vormgeving van de schriften leren de kinderen goed naar de vormen kijken.

Zelfvolgschrift 

Voor jou en je leerlingen is het belangrijk om de schriftontwikkeling te zien. Daarom biedt Schrift een uniek (zelf)volgschrift. Maximaal twee toetsmomenten per jaar zijn voldoende om de richting van de ontwikkeling te kunnen bepalen. De leerling leert zelfstandig het eigen handschrift te beoordelen. De resultaten neem je op in het bestaande leerlingvolgsysteem of een eigen administratie.

Letterkaarten

Voor elke leerling is er een letterkaart met alle letters en cijfers die zij in de betreffende groep leren. De letterkaart is een dubbelzijdig bedrukte, geplastificeerde A5-kaart, die de leerling in zijn of haar schrift kan bewaren.

Digibordsoftware

Met de digibordsoftware van Schrift kun je:

 •           een interactieve trajectpresentatie geven
 •           de analyseletters en cijfers tonen
 •           liniatuur en rekenhokjes als achtergrond gebruiken
 •           een schrijfhouding tonen ter illustratie
 •           een interactieve handschriftanalyse uitvoeren
 •           een afbeelding uit het schrift laten zien

In de interactieve trajectpresentatie op het digitale schoolbord laat je de kinderen met verbale ondersteuning zien hoe je iedere letter of lettercombinatie schrijft. De liniatuur en rekenhokjes zijn handig als achtergrond wanneer je leerlingen zelf op het digibord schrijven.

Meer unieke software

Op de Schrift cd-rom vind je onder andere letterfonts waarmee je zelf teksten en oefeningen kunt maken in de Schrift-letter. Ook biedt de cd-rom bouwstenen om eenvoudig extra materiaal te ontwikkelen.

Het RT-katern

Het RT-katern is een hulpmiddel om de meest voorkomende handschriftproblemen te op te lossen. Het is ontwikkeld volgens de laatste inzichten in handschriftontwikkeling. Met waarnemings- en vaardigheidsoefeningen kun je samen met de leerling een handschrift ontwikkelen waarbij het leesgemak voorop staat.

Vraag een zichtzending aan