1
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Didactische uitgangspunten Schrift

Via onderwijzen naar begeleiden en via reproduceren naar produceren. De volgende aandachtsgebieden lopen als rode draad door de methode:

  •           kijken naar de vorm
  •           leesbaarheid
  •           pengreep en pendruk
  •           schrijfhouding

Instrumentele vaardigheid

Het uitgangspunt van Schrift is dat schrijven een cognitieve instrumentele vaardigheid is. Het accent ligt op kenmerken van de lettervorm en oefeningen in de vaardigheid van het schrijfinstrument.

Leren kijken naar vormen

Leren kijken naar vormen staat centraal in Schrift. Kinderen zijn erg visueel ingesteld. Ze kijken graag en nemen veel meer en nauwkeuriger waar dan wij vaak denken. Door meer kennis van de vorm van letters worden jouw leerlingen zich bewust van hun handschrift en kunnen zij het verbeteren.

Juiste letterafstand

De juiste letterafstand is belangrijk bij schrijven. Via het onverbonden schrift komt sierschrift op een logische manier uit het eerder aangeleerde methodisch schrift voort.

Handschriftbegeleiding

De kwaliteit van het handschrift loopt vaak terug vanaf groep 5. Daarom besteed je met Schrift extra aandacht aan het schrijfonderwijs in de bovenbouw. De methode doet dat niet alleen door naschrijf-oefeningen, maar ook door begeleiding bij het ontwikkelen van een leesbaar en bruikbaar handschrift.

Activerende directe instructie

In Schrift leren leerlingen door toepassing van het model van de Activerende Directe Instructie. Een les bestaat uit de volgende fasen: terugblik, oriëntatie, uitleg, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, evaluatie, terug- en vooruitblik.

Door de intensieve begeleiding van jou, de voortdurende feedback en de zelfreflectie voorkom je dat de kinderen een verkeerd lettertraject inslijpen.