1
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Opbouw en structuur Schrift

Met Schrift beginnen de kinderen in groep 1 met voorbereidende motorische oefeningen. Aan het eind van de basisschool eindigen je leerlingen met één keer per week 30 minuten schrijven. Kijken naar de vorm, de leesbaarheid, pengreep en –druk plus de schrijfhouding lopen als een rode draad door de methode. Schrift biedt mogelijkheden voor differentiatie en combinatiegroepen.


Vraag een zichtzending aan

Opbouw per groep

Groep 1 – 2: beginnend schrift

Kleuters oefenen en werken aan de vinger-, hand-, arm- en schoudermotoriek en aan de oog-handcoördinatie. Ook goed leren kijken speelt bij de kleuters al een grote rol.

Groep 3: instructiefase cijfers en kleine letters

Bekijk het jaarschema van groep 3 (PDF)

Tijdsduur: vier à vijf keer per week 30 minuten schrijven.

Groep 4: instructiefase kapitalen

In groep 4 introduceer je de kapitalen. Ook besteed je aandacht aan het herhalen van kleine letters en hun onderlinge verbindingen.

Tijdsduur:  drie keer per week 30 minuten schrijven.

Groep 5-8: handschriftontwikkeling en –onderhoud

In groep 5 gaat het om de ontwikkeling en het onderhoud van het handschrift.

Tijdsduur groep 5: twee keer per week 30 minuten schrijven.
Tijdsduur groep 6, 7 en 8: één keer per week 30 minuten schrijven.

Lees meer over de didactische uitgangspunten

Differentiatie

In het schrijfonderwijs bestaan over het algemeen geen grote niveauverschillen tussen leerlingen. Toch kan het natuurlijk voorkomen dat sommige leerlingen méér moeite hebben zich een letter eigen te maken dan andere. Deze leerlingen hebben intensievere begeleiding nodig, bijvoorbeeld in de vorm van meer informatie over letters en trajecten. Deze leerlingen kun je extra laten oefenen met de cd-rom. Hierop staan een interactief lettertrajectenprogramma, het letterfont en nog veel meer oefenmateriaal.

Schrijven is daarnaast een vak dat veel klassikale instructie vraagt. Veel klassikaal les betekent meestal ook dat het tempo niet heel erg uiteen kan lopen. Alleen bij het zelfstandig werken zullen sommige leerlingen sneller zijn dan andere. Voor deze leerlingen heeft elke les een uitloopopdracht. Ook de cd-rom (in de groepsmap) biedt extra materiaal om te oefenen.

Remediering

Problemen met schrijven ontstaan vaak niet zozeer doordat kinderen niet kúnnen schrijven. Het komt eerder doordat er minder tijd wordt besteed aan schrijfonderwijs. Een instrumentele vaardigheid vergt veel instructie en aandacht. Een leerkracht die alert is en tijdig corrigeert, voorkomt veel problemen. Fouten slijpen dan niet in bij je leerlingen. Het uitgangspunt van Schrift is: voldoende aandacht leidt tot een beter handschrift.
Methodeschrijven

Combinatiegroepen

Werk je met een combinatiegroep? Dat kan met het uitgekiende programma van Schrift. In de lesschema’s in de handleiding staat precies aangegeven hoe je de lessen kan indelen.

Het aanleren van een nieuwe letter gebeurt in twee lessen. Tijdens de eerste les is klassikale instructie noodzakelijk. Je laat zien hoe de leerlingen de nieuwe letter schrijven en analyseren.  Natuurlijk zijn er ook in die les momenten dat de leerlingen zelf oefenen. In de tweede les gaan de leerlingen veel zelfstandiger aan de slag.

Behalve de uitgebreide lesschema’s vind je in de handleiding ook een jaarindeling voor combinatiegroepen. Per week staat welke onderdelen je - parallel - in bijvoorbeeld groep 3 en 4 kan behandelen.

Voorbeeld lesschema

Groep 3

Groep 4 


terugblik
oriëntatie
begeleide inoefening/uitleg

terugblik
oriëntatie
begeleide inoefening/uitleg

zelfstandige verwerking

zelfstandige verwerking

evaluatie

evaluatie

Vraag een zichtzending aan