Lock Digitale leeromgeving

Bekijk de boeken

Leerlingenboek 

De rekenmethode Alles telt heeft per leerjaar twee leerlingenboeken. Ze bevatten leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken. Ook zijn er extra pagina's voor oefening en verrijking.

alles telt leerlingenboek

Werk- en maatschrift 

 In groep 3 en 4 verwerken de leerlingen de stof voornamelijk in twee werkschriften. Vanaf groep 5 is er nog maar één werkschrift per leerjaar. De opgaven in het werkschrift hebben een vaste volgorde. Het maatschrift is voor de zwakkere rekenaars in groep 3 tot en met 8. Dit schrift vervangt dan het werkschrift.

alles telt werkschrift

Antwoordenboek 

 Met de antwoordenboeken kunnen leerlingen zelf hun werk nakijken. De antwoordboeken zijn de ingevulde variant van de leerlingenboeken en werkschriften.

alles telt antwoordenboek

Handleiding 

Per leerjaar heeft de rekenmethode Alles telt één handleiding met daarin zes katernen. Elk blok heeft een eigen katern met lesbeschrijvingen inclusief leerdoelen en lessuggesties.

alles telt handleiding

Groepsmap 

In de groepsmap vind je onder andere het leerstofoverzicht, alle kopieerbladen, de toetsen en registratieformulieren. Deze materialen zijn ook digitaal beschikaarbaar in de methodestartpagina. In het digitale leerlijnenoverzicht (methodestartpagina) zie je in welke jaren en blokken nieuwe stof voor een leerlijn aan bod komt. Zo weet je voor elke elke les wat het doel is en in welke stappen je dit doel bereikt.

alles telt antwoordenboek

Toetsschrift  

In het toetsschrift staan alle bloktoetsen en extra toetsen. Ook is er ruimte voor registratie en voor informatie voor ouders. De toetsen zijn ook beschikbaar als printbladen in de methodestartpagina en als toetssoftware.

Kwismeester  

Kwismeester is een leuk en handig opzetboekje waarmee de leerlingen in tweetallen elementaire automatiseringsoefeningen doen. De ene leerling geeft de som op, de andere geeft het antwoord. Zo kan je bijvoorbeeld eens op een andere manier de tafels oefenen. Dat maakt oefenen niet alleen zinvol, maar ook leuk!

Plusschrift  

Alles telt biedt leerlingen die goed kunnen rekenen een extra uitdaging met de pluspagina’s in het leerlingenboek. Zeer goede en snelle rekenaars kunnen verder werken in het plusschrift. Het gaat om echt uitdagende stof met rekenpuzzels, doordenkertjes, raadsels en dergelijke. Dit plusschrit is aanvullend op het werkschrift.

Vraag een zichtzending aan

Direct bestellen