Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q | ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Rekenen voor het basisonderwijs

Onze visie op rekenen

Natuurlijk moet een leerling leren rekenen en is het eindresultaat van belang. Maar de weg ernaartoe, het leerproces is wel zo belangrijk. ‘Ik kan het nóg niet’ in plaats van ‘ik kan het niet’. De rol van jou als leerkracht is hierbij essentieel. In iedere groep zitten verschillende kinderen, met allemaal hun eigen behoeftes. Ieder kind verdient de beste kans om te groeien in zijn eigen leerproces.

Tabel growth mindset | Rekenmethode | Basisonderwijs

Onze rekenmethode Alles telt Q biedt jou als leerkracht ondersteuning om al deze kansen te pakken. Samen met de leerling. Naast de essentiële basiskennis zetten we in op functionele gecijferdheid. Wat hebben leerlingen nodig in de maatschappij? Hoe interpreteer je rekengegevens die je tegenkomt? Daar komt veel meer bij kijken dan het aanleren van een trucje. Met het rekenen van nu besteden we uitgebreid aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, computational thinking en bijvoorbeeld het gebruik van de rekenmachine. Steeds zorgen we ervoor dat de nieuwste ontwikkelingen in het rekenonderwijs in jouw lessen terecht komen.

De groei-mindset als basishouding

Een leerling met een op groei gerichte mindset is blij met uitdagingen en zet door bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. Deze leerling leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt.

Growth mindset | Rekenmethode | Basisonderwijs

21 eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken en computational thinking zitten verweven in de hele methode vanaf groep 1. Je hoeft deze vaardigheden dus niet apart te behandelen of hiervoor extra materiaal aan te schaffen. Computational thinking komt nog extra aan bod in les 5 van elke week.