Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q | ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Rekenen voor het basisonderwijs

Structuur per schooljaar

Alles telt Q zorgt voor een heldere structuur, overzicht en handvatten. De methode heeft een jaarprogramma van 36 weken. Het jaar is verdeeld in zes blokken van zes weken: vijf lesweken en één toetsweek.

Structuur per leerjaar | Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q

Structuur per blok

De lessen zijn als volgt ingedeeld:

 • Per blok 25 lessen en een evaluatiemoment.
 • In les 5 behandel je de lesdoelen van de afgelopen week op verschillende manieren met onderdelen als Nu even anders en Handig rekenen.
 • Les 15 (eind week 3) formatieve toets Dit kan ik al!, als reflectie voor de leerling (zonder normering). 
 • De zesde week bestaat uit de toets en remediëring, herhaling en/of verrijking.

Structuur per blok | Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q

Structuur per les

De rekenmethode biedt evenwicht tussen het aanleren van nieuwe en onderhouden van reeds aangeleerde vaardigheden, in de afwisseling van leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige verwerking van de oefenstof en in het gebruik van digitaal materiaal en papier.

Structuur per les | Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q

Blauw is leerkrachtgebonden en wit leerlinggebonden.

 • Het instructiemoment is een interactieve ontmoeting tussen jou en de leerlingen.
 • Twee momenten per lesweek automatiseren en memoriseren.
 • Een les met instructie, over één leerdoel. Deze les wissel je af met een les zelfstandige verwerking van dat lesdoel.
 • Les 1 en les 3 zijn leerkrachtgebonden lessen. Les 2 en les 4 zijn zelfstandig werken lessen.
 • In de verwerking van les 2 en 4 wordt aan het begin nog 5 minuten instructie gegeven ‘Hoe zat het ook alweer’. Hierin wordt het lesdoel van de vorige dag nog even herhaald.
 • Direct na de instructie en begeleide inoefening gaat de leerling deze (nieuwe) leerstof verwerken, dat wil zeggen dat hij in dezelfde les een aantal opgaven maakt die met dit lesdoel te maken hebben.
 • Les 5 is anders van opbouw. Hierin worden de lesdoelen van afgelopen week op verschillende manieren behandeld in de onderdelen ‘Handig rekenen’ en ‘Nu even anders’.

Eén uur rekentijd per dag

Alles telt Q gaat uit van de stelling van het SLO dat vanaf groep 3 één uur rekentijd per dag geldt. Zwakke leerlingen krijgen daarbinnen minimaal twee keer per week een kwartier instructie- en oefentijd.