Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q | ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Rekenen voor het basisonderwijs

Lesinhoud

Per les behandel je één lesdoel, dat duidelijk wordt omschreven. Op gestructureerde wijze komen alle aspecten van het huidige rekenonderwijs aan bod. Naast de vaste onderdelen in de structuur per week krijgt iedere leerling een Q-schrift.

In de lessen is ruime aandacht voor motiverende activiteiten. In onderdelen als Nu even anders, Handig rekenen en Reflectie kijken leerlingen net even anders naar rekenonderwerpen. Door steeds vragen te stellen halen ze het maximale uit hun leerproces: 'wat heb je gedaan?', 'wat heb je geleerd?', 'wat heeft je geholpen om dit te begrijpen?' en 'wat heb je nodig?'.

Formatief evalueren met het klimpakket

Formatieve evaluatie geeft verdieping aan de rekenles. Alles telt Q gaat er vanuit dat iedere leerling kan groeien. Om deze ontwikkeling te kunnen volgen, is het noodzakelijk om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Met het klimpakket (formatief evalueren in Alles telt Q) kan de leerling zelf aangeven hoe hij vindt dat het gaat en wat zijn onderwijsbehoefte is.

Meer weten over formatief evalueren in Alles telt Q? Klik dan hier.

Structuur per les | Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q

Start van de les

De start is een mondeling, interactief moment en biedt ruimte voor organisatorische aanwijzingen. Bij de start van de les is er aandacht voor voor het lesdoel, ophalen van voorkennis, enz. De start van de les duurt vijf minuten.

Les 1 en 3

Instructie en Begeleid inoefenen

Instructie
Dit is een mondeling, interactief moment met ruimte voor samenwerkend leren. Het heeft elementen van de verschillende didactische lesmodellen, afhankelijk van het soort les. Bij probleemoplossend meer coachend en samenwerkend, bij specifieke uitleg rekenstrategie meer sturend of ‘modellend’. Teruggrijpend op eerdere vergelijkbare rekenproblemen.

Begeleid inoefenen
Dit is half zelfstandig, half interactief en geeft jou de mogelijkheid om te controleren of stof begrepen is en welke hulp verder nodig is.

Extra instructie
Dit is mondeling en interactief, voor de leerling die extra begeleiding nodig heeft maar ook voor de sterke rekenaars die extra uitdaging nodig hebben.

Verwerken
Dit is zelfstandig, in het leerwerkschrift of digitaal.

Afronden
Dit is mondeling en interactief of schriftelijk en zelfstandig, maar altijd ook reflecterend.

Les 2 en 4

Memoriseren en automatiseren
Dit is zelfstandig en altijd digitaal. Het grijpt terug op bekende lesstof o.a. onderhoudslijn, bekende oefenvormen, deels in game-vorm.

Oefenen en herhalen
Dit grijpt terug op bekende lesstof. Waar nodig een uitgewerkt voorbeeld in de vorm van een stappenplan of een getoond antwoord om dit onderdeel echt zelfstandig te laten verwerken. Het is zelfstandig, in het leerwerkschrift of digitaal.

Instructie
Nog even kort de instructie van de dag ervoor herhalen

Verwerken
Dit is zelfstandig, in het leerwerkschrift of digitaal.

Afronden
Dit is mondeling en interactief of schriftelijk en zelfstandig, maar altijd ook reflecterend.

Les 5

Handig rekenen
Begint mondeling en interactief met ruimte voor samenwerkend leren en heeft minimale verwerking. Het sluit zoveel mogelijk aan bij de rekenonderwerpen van de afgelopen week of is voorbereidend op de volgende week. Kan ook een probleemoplossende insteek hebben.

Nu even anders
Op een andere manier kijken en ervaren van de lesdoelen van afgelopen week. Bestaat uit computational thinking wat ook verweven is in de lessen 1-4, bewegingsoefeningen en vraagt hogere denkvaardigheden.

Het Q-schrift

Puur rekenplezier? Dat krijgen je leerlingen met het Q-schrift! Hierin staan (ongenummerde) opdrachten die meer puzzelend van karakter zijn en waarin jouw leerlingen zelf de volgorde bepalen. Geschikt voor echt iedere leerling en ook handig als leerlingen wat tijd over hebben.

Q-schrift | Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q

Alles telt q | ThiemeMeulenhoff

Formatief evalueren in Alles telt Q

Ieder kind kan groeien! Met het klimpakket geeft een leerling zelf aan hoe hij vindt dat het gaat en wat hij nog wil leren.