Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q | ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Rekenen voor het basisonderwijs

Materialen en differentiatie

Het maakt niet uit of je voor volledig digitaal, papier, of een mix hiervan gaat. Je kunt binnen de school en in jouw klas voor een mix kiezen en jaarlijks overstappen, per school, groep of leerling. Alles telt Q doet structureel aan niveaudifferentiatie in een lijn die álle leerlingen leidt naar rekenniveau 1s. Deze rekenmethode stelt geen lagere doelen voor risicoleerlingen, maar geeft jou ruimte en handvatten om hen meer tijd en begeleiding te geven.

Productoverzicht | Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q

In de uitgebreide cockpit heb je als leerkracht alles bij de hand om adequaat rekenonderwijs te geven

Groep 1-2

Voor groep 1-2 biedt Alles telt Q digibordsoftware, waarmee je klassikaal werkt aan de lesdoelen. Met het bronnenboek in de cockpit gebruik je in groep 1 vooral los (spel)materiaal dat het spel stimuleert en dat past binnen de in de klas gekozen thema’s.

Voor eind groep 2 (of begin groep 3) is er een speelwerkschift met diverse oefeningen, kleurplaten en spelletjes. Daarmee bevorder je het logisch redeneren en rekenen. Voor een goede aansluiting met groep 3 sluiten de doelen sluiten aan bij het basiswerkschrift van groep 3.

Groep 3

In groep 3 werken leerlingen op twee niveaus: basisniveau en plusniveau. In deze groep is er geen schrift op maatniveau, omdat de lesstof dusdanig noodzakelijk is voor alle leerlingen dat een lager niveau niet te verantwoorden is. Om toch begeleiding op maat te kunnen bieden zijn er vanuit de cockpit werkbladen bij les 5 op maatniveau te downloaden. Daarbij krijgen leerkrachten didactische aanwijzingen om leerlingen die de lesstof moeilijk vinden zo effectief mogelijk te begeleiden. Er is per week extra oefenstof voor de leerlingen die meer begeleiding nodig hebben in de vorm van een pagina extra stof bij les 5.

Groep 4 t/m 6

Vanaf groep 4 kunnen leerlingen op drie niveaus werken: basisniveau, maatniveau en plusniveau. Elke leerling heeft een eigen werkschrift op het niveau passend bij het kind. Het maatwerkschrift werkt ook toe naar het 1S-niveau door didactische handvatten en modellen.

Groep 7-8

Leerlingen werken in de laatste twee groepen naar hun uitstroomniveau:

  • Basisniveau - uitstroomniveau 1S.
  • Plusniveau - uitstroomniveau 1S+.
  • Maatniveau - uitstroomniveau 1F.

Combinatiegroepen

Werk je in combinatiegroepen? Geen probleem! Het lesmodel gaat uit van convergente differentiatie. Ook les 5 is qua indeling zo dat je kunt werken in combinatiegroepen.

De leerkrachtgebonden onderdelen worden tegenover het verwerken door de andere groep gezet. Zo begin je eerst met handig rekenen in de ene groep en start de andere groep met verwerken en weektaken afronden. Daarna draai je deze constructie om.

Structuur combinatiegroep |Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q

Lees meer over de cockpit voor de leerkracht