Hulp bij inloggen     winkelwagen
Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q | ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Rekenen voor het basisonderwijs

Software

Of je op papier of digitaal met Alles telt Q werkt, je hebt altijd toegang tot ál het digitale materiaal. Zo is er de cockpit voor de leerkracht en de verwerkingssoftware voor de leerlingen. Ook zijn er diverse games voor het automatiseren en memoriseren.

Leerkrachtsoftware

Het digitale materiaal dat jij als leerkracht nodig hebt, vind je in de cockpit. Er is een kleutercockpit voor leerkrachten van groep 1 en 2 en een cockpit voor leerkrachten van groep 3 tot en met 8. In onderstaande interactieve video vertelt collega Lucy je er alles over.

De cockpit

In de cockpit vind je de digitale leerkrachthandleiding voor groep 3 tot en met 8. Deze ondersteunt je voor, tijdens en na de les. De handleiding bevat onder andere achtergrondinformatie over en handreikingen bij de verschillende rekenstrategieën en tips voor in de les. Daarnaast helpt de cockpit je bij het reflecteren op je lessen en vind je er de resultatenoverzichten.
De handleiding kun je gemakkelijk printen. Daarnaast is een papieren versie per jaargroep los te bestellen.

Kleutercockpit

Met de kleutercockpit heb je alles in handen om goed rekenonderwijs te geven aan de jongste leerlingen. De kleutercockpit is een digitaal bronnenboek vol activiteiten voor groep 1 en 2. De kleutercockpit is zo ingericht dat je hem kunt gebruiken als een uitgewerkte jaarplanning met activiteiten per week. Je kunt deze planning aanhouden of aanpassen naar de behoeften van je groep of individuele leerlingen. In de kleutercockpit kun je gemakkelijk bijhouden aan welke lesdoelen je met je groep hebt gewerkt en aan welke nog niet.

Adaptieve Leerlingsoftware

Niet alleen met de leerwerkschriften, ook met de adaptieve leerlingsoftware kunnen leerlingen op hun eigen niveau werken aan het behalen van de lesdoelen. Er is verwerkingssoftware, oefensoftware en toetssoftware. In onderstaande video zie je hoe leerlingen digitaal aan de slag gaan met Alles telt Q.

Verwerkingssoftware

In de lessen 1 en 3 gaan de leerlingen, na de klassikale instructie en begeleide inoefening, aan de slag met verwerkingssoftware. Ze maken een reeks opdrachten, behorend bij het lesdoel. Na deze reeks krijgen de leerlingen de keuze om nog een reeks oefeningen te doen. De leerlingen kunnen ook naar ‘Mijn pakket’ gaan, waar jij oefeningen hebt klaargezet die te maken hebben met eerdere lesdoelen.

‘Mijn pakket’

In Alles telt Q kunnen leerlingen met hun eigen persoonlijke leerdoelen aan de slag in het onderdeel ‘Mijn pakket’. Hierin staan leerdoelen klaar waar de leerling op basis van zijn resultaten extra mee kan oefenen. Ook kan de leerkracht ervoor kiezen leerlingen extra uitdaging te bieden in Mijn pakket met moeilijker of hogere leerdoelen. Zo is mijn pakket voor iedere leerling geschikt. Werkt een school vanuit leerlijnen voor rekenen, dan is het mogelijk om binnen mijn pakket te werken aan de verschillende specifieke leerdoelen. De verwerking in mijn pakket is volledig gepersonaliseerd en adaptief.

Oefensoftware

In de lessen 2 en 4, waarin de zelfstandige verwerking centraal staat, werken leerlingen naast de verwerkingssoftware ook met de oefensoftware. Hiermee wordt eerdere stof herhaald, zodat leerlingen de aangeleerde vaardigheden onderhouden. Er wordt geautomatiseerd en gememoriseerd, bijvoorbeeld met spelletjes (denk aan ‘Vliegensvlug’, ‘Waag de sprong’, memory en flitsen), zodat leerlingen veel rekenen, oftewel ‘meters maken’.

Toetssoftware

Naast de toetsschriften zijn er digitale toetsen. Het voordeel van deze toetssoftware is dat je hiermee het leerproces van leerlingen gemakkelijk en optimaal kunt volgen. Heldere rapportages maken direct inzichtelijk hoe een individuele leerling presteert, maar ook hoe de hele groep ervoor staat. Er is bovendien een koppeling met Parnassys.

Software voor kleuters

Voor groep 1 en 2 is er oefensoftware. Deze bestaat uit spelletjes die leerlingen zelfstandig kunnen doen. De software werkt met een afroeplijst, zodat alle leerlingen aan de beurt komen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld getalbegrip, ruimtelijk inzicht en getalbeelden herkennen.