Hulp bij inloggen     winkelwagen
Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q | ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Rekenen voor het basisonderwijs

Differentiatie

Alles telt Q werkt met convergente differentiatie. De hele groep werkt aan dezelfde doelen, maar in de verwerking differentieer je. Zo is er extra instructie voor zowel maat- als plusleerlingen.

Alle leerlingen uitdagen

Je begint en eindigt je rekenles met de hele groep. Ook werken alle leerlingen aan dezelfde doelen. In de verwerking differentieer je; leerlingen leggen immers verschillende wegen af om bij hetzelfde uit te komen. Daarmee daag je álle leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen.

Adviesstrategieën

Het is voor alle leerlingen van belang dat zij een heldere strategie aangeleerd krijgen. Binnen de instructie mogen leerlingen aan de slag met hun eigen strategie. Deze verschillende strategieën worden klassikaal besproken. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die mogen rekenen volgens hun eigen strategie, sneller de lesstof oppakken dan wanneer ze verplicht worden één strategie te gebruiken. Voor leerlingen die dat nodig hebben wordt 1 adviesstrategie aangeleerd. De methode geeft je achtergrondinformatie bij de diverse strategieën en handreikingen voor hoe je deze kunt aanleren.

Basis, plus en maat

Alles telt Q kent drie niveaus: basis voor goede rekenaars (uitstroomniveau 1S), plus voor sterke rekenaars (uitstroomniveau 1S+) en maat voor zwakke rekenaars (uitstroomniveau 1F). Per groep is het aantal niveaus verschillend:

niveaus per groep

Jij als leerkracht deelt de leerlingen in op niveau. Bij de start van elk blok kun je deze indeling aanpassen op basis van de resultaten van je leerlingen.

Extra ondersteuning in groep 3

Om in groep 3 toch begeleiding op maat te bieden, kun je gebruikmaken van de werkbladen ‘Nog even terug’: losse bladen met oefeningen op maatniveau. Hiermee laat je leerlingen een stapje terug doen, voordat ze verder gaan met nieuwe lesstof.

Compactroute voor sterke rekenaars

Voor sterke rekenaars die méér aankunnen dan het plusniveau is er een compacte route. Deze vind je in de cockpit, de digitale leerkrachthandleiding. Daar staat beschreven welke opgaven deze leerlingen moeten maken en welke ze over kunnen slaan.

Gepersonaliseerd leren met ‘Mijn pakket’

In Alles telt Q kunnen leerlingen met hun eigen persoonlijke leerdoelen aan de slag in het onderdeel ‘Mijn pakket’. Hierin staan leerdoelen klaar waar de leerling op basis van zijn resultaten extra mee kan oefenen. Ook kan de leerkracht ervoor kiezen leerlingen extra uitdaging te bieden in Mijn pakket met moeilijker of hogere leerdoelen. Zo is mijn pakket voor iedere leerling geschikt. Werkt een school vanuit leerlijnen voor rekenen, dan is het mogelijk om binnen mijn pakket te werken aan de verschillende specifieke leerdoelen. De verwerking in mijn pakket is volledig gepersonaliseerd en adaptief.

Combinatiegroepen

Werk je in combinatiegroepen met 2 of 3 klassen? Geen probleem! De leerkrachtgebonden onderdelen worden tegenover het verwerken door de andere groep gezet. Zo begin je eerst met handig rekenen in de ene groep en start de andere groep met verwerken en weektaken afronden. Daarna draai je deze constructie om. Een compleet uitgewerkt overzicht van werken met 2 of 3 klassen vind je in de cockpit.

Materialen

Je kiest voor Alles telt Q of Alles telt Q Digitaal. Beide pakketten bevatten zowel digitaal als papieren materiaal. Het belangrijkste verschil? Bij het digitale pakket zitten geen leerwerk- en toetsschriften voor leerlingen; ze maken alle opgaven digitaal. Wel vind je in het digitale pakket het (papieren) speelwerkschrift voor groep 2, het Q-schrift en het rekenschrift bij digitaal.
Download hier het complete materialenoverzicht.