Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Leren door projecten

Elk project start met een uitdagende projectvraag. Vanuit deze projectvraag verdiept de leerling zich in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld Kun je de zwaartekracht verslaan? Doordat de leerlingen aan de slag gaan met een (liefst zelfgekozen) projectvraag ontwikkelen ze de 21st century skills op een betekenisvolle manier. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen ook nieuwe vakspecifieke kennis over het onderwerp waarmee ze bezig zijn.

Mijn Talent biedt de leerlingen een uitgebreide set projecten:

  • Onderzoekende en ontwerpende projecten
  • Hoe doe ik?- projecten
Mijn Talent voor 21st century skills

Onderzoeken en ontwerpen

Deze projecten hebben een onderzoekend of een ontwerpend karakter. Het vertrekpunt van een project is altijd een prikkelende projectvraag, bijvoorbeeld: Kun je de zwaartekracht verslaan?

Gedurende het project gaan de leerlingen volgens een stappenplan op zoek naar het antwoord op de vraag. Het stappenplan biedt houvast en de leerling kan in overleg met de coach op eigen wijze het project doorlopen. Dit doen ze individueel, maar vaak ook samen met klasgenoten.

In de projectvragen zijn de opdrachten zodanig geformuleerd dat leerlingen moeten samenwerken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten om tot een beter eindresultaat te komen. Hun gevonden antwoorden en inzichten vertalen ze naar een zelfgekozen creatie. De creatie kan een digitaal of echt een fysiek product zijn. Aan het einde van het project presenteren de leerlingen alleen of samen hun creatie aan hun eigen groep of aan een ander publiek.

Hoe doe ik?-projecten

De ‘Hoe doe ik?-projecten’ zijn kortdurende projecten waarmee de leerling een bepaalde specifieke vaardigheid leert. Bijvoorbeeld interviewen, visuele aantekeningen maken, mindmappen of informatie zoeken op het internet. De vaardigheden die in de ´Hoe doe ik?-projecten´centraal staan, komen terug in de onderzoekende en ontwerpende projecten. Dan past de leerling deze vaardigheden toe. 

Vraag een proeflicentie aan Bekijk de projectvragen