Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Welke vaardigheden en doelen?

In Mijn Talent komen zowel cognitieve als niet-cognitieve doelen en vaardigheden aan bod. De niet-cognitieve vaardigheden hebben betrekking op de 21st century skills zoals die zijn beschreven door Kennisnet en het SLO. De terminologie is aangepast naar de taal van het kind en ‘presenteren’ is opgenomen als aparte vaardigheid.

Mijn Talent voor 21st century skills