Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

De voordelen van Mijn Talent

Met Mijn Talent krijgen de leerlingen de kans om de 21st century skills op een aansprekende manier te oefenen en te ontwikkelen. De leerling heeft zelf de regie op zijn eigen leerproces en krijgt ook inzicht in het eigen leren, onder meer door evaluerende vragen. 

Mijn Talent gaat uit van de specifieke leerbehoeften die leerlingen hebben, zoals betekenisvol leren, eigenaarschap ervaren en uitdagingen op hun eigen niveau. Daarbij telt het proces meer dan het resultaat. 

Mijn Talent voor 21st century skills

Motiverend voor kinderen

De focus bij Mijn Talent ligt op het proces. Zo ontdekken en ontwikkelen de kinderen hun eigen talenten. De resultaten van de projecten zijn het bewijs van wat ze geleerd of gedaan hebben. Ook de samenwerking brengt de leerlingen op een hoger niveau en leert ze inzien dat iedereen sterke kanten heeft. De leerlingen:

  • hebben grip op en inzicht in het eigen leren
  • krijgen bij elk project handvatten en een herkenbaar stappenplan om zelfstandig te werken
  • werken individueel en samen 

Waarom zijn leerkrachten zo enthousiast?

Leerlingen werken opdrachten op hun eigen niveau uit. Als leerkracht ben je in controle hoe je beoordeelt en feedback geeft. Door de projectmatige manier van werken leren de kinderen vooral op een hoger denkniveau analyseren, evalueren en creëren. Dit denkniveau wordt steeds belangrijker voor alle leerlingen en stimuleert hen:

  • verder en kritisch na te denken
  • probleemoplossend te denken
  • te reflecteren en discussiëren
  • zelf te onderzoeken en ontdekken


Als leerkracht:

  • werk je met betekenisvolle vakoverstijgende projecten die leerlingen uitdagen
  • kan je natuurlijk differentiëren door de opzet van de projecten en opdrachten
  • heb je perfect overzicht over wat leerlingen doen en kun je gericht coachen waar nodig 


Niet alleen de leerkracht kan deze rol als coach uitoefenen. Ook een ouder, onderwijsassistent of plusklasbegeleider kan dit oppakken.